Marginalen Bank: “I Vakanta har vi fått en digital helhetslösning”  

Marginalen Bank använde sig länge av manuella och tidskrävande processer för att hitta rätt konsulter och administrera inhyrd kompetens. Per Linzander, inköpsansvarig, och Michael Almgren, utvecklingschef, förklarar på vilket sätt Vakanta har förändrat deras vardag. Marginalen Bank erbjuder heltäckande finansiella tjänster till både privatpersoner och företag. Banken har gjort sig ett stort namn och etablerat […]

Bonnier News: “Nu kan vi enkelt benchmarka kandidatutbud och timpriser”

Liselott Ahlberg, IT-chef på Bonnier News, om hur implementationen av Vakanta både sänkt konsultkostnader, ökat samarbetet mellan avdelningarna och underlättat för leverantörerna.  Bonnier News är ett av Sveriges ledande mediebolag. Inom bolaget finns varumärken som Dagens industri, Dagens Nyheter, Expressen, Lifestyle, HD-Sydsvenskan och Bonnier Business Media – och alla MittMedias starka, lokala titlar. Bonnier News […]