Pris

Stort perspektiv

Liten kostnad

Vad du behöver -
när du behöver det

Med startpris från 1900 SEK/månad erbjuder Vakanta flexibla prismodeller som passar alla från mindre firmor med små behov till stora koncerner med höga volymer.

Basfunktioner

Täck alla basbehov för att hitta, hyra, hantera och analysera din externa arbetskraft.

Tillvalsfunktioner

Aktivera ytterligare funktioner vid behov – och bara så länge du behöver dem.

Basfunktioner

Digitalt arbetsflöde

 • Tillgång till alla anslutna leverantörer
 • Lägg till nya leverantörer
 • Lista föredragna leverantörer
 • Förfrågningsprocess
 • AI-matchning av kandidater
 • Anbudshantering
 • Prisjämförelse
 • Leverantörschatt
 • Standardiserad rekryteringsprocess
 • Mejlpåminnelser
 • Kontraktshantering

Data & insikter

 • Förväntad total kostnad
 • Förväntad kostnad per leverantör
 • Förväntad kostnad per affärsenhet
 • Förväntad kostnad per projektledare
 • Förväntad kostnad per kompetensområde
 • Konsultkategorier
 • Anledning till inhyrning
 • Utvärdering av leverantörer

Tillvalsfunktioner

 • Tidsrapporter
 • Förhandsgodkända fakturor
 • Automatiserade fakturor
 • Självfakturering
 • En kontraktspartner
 • Flexibla betalningsvillkor
 • Snabbare betalningar till leverantörer
 • Elektroniska påskrifter
 • Attesteringsflöde
 • Faktisk total kostnad

Administrera tidrapporter i realtid. Betala bara förhandsgodkända fakturor. Erbjud snabbare betalning till de leverantörer som behöver det. Och välj att betala en istället för flera fakturor. Dessa och många andra tillvalsfunktioner kan du aktivera för så många parter som du vill – och precis så länge som ni behöver dem.

Rätt pris för rätt upplägg

Vi arbetar med abonnemang, pris-per-konsult och volymbaserade avgifter för att skapa det paket som passar dig bäst.
Kontakta vår trevliga kundservice och kom igång idag.

Kontakta säljare

Hyr 10 konsulter gratis

Kom igång idag och hyr upp till tio konsulter gratis. Du förbinder dig inte till någonting. Din access till Vakanta stängs helt enkelt av när du har utnyttjat erbjudandet till fullo.

Men vi är säkra på att du kommer ringa oss före dess.

Prova gratis