Bli leverantör

Koll på
kunder

Att vinna enstaka kontrakt är ju bra. Men för att bli en föredragen leverantör gäller det att förstå kundernas språk och processer.

Vakantas huvudfokus är inte uppdrag. Det är kundrelationer.

Gå med gratis

Används av

Stig in i den inre kretsen

Kunderna skickar förfrågningar till tre grupper inom Vakanta: sina föredragna leverantörer, sitt privata nätverk – eller till alla anslutna leverantörer.

Kliv in och jobba dig mot mitten.

Behåll din förtjänst

Vakanta är inte traditionella mäklare. Vårt VMS är öppet för alla leverantörer, och att arbeta genom Vakanta kostar inte skjortan. Det är en modell som passar alla parter.

Win-win-win.

Arbeta med stora företag

Driver du en liten firma? Låt inte ditt behov av kassaflöde hindra affärer med stora företag. Tack vare Vakantas betalningsvillkor kan du arbeta med vem som helst.

Redo för nästa nivå?

Bli känd överallt

När du är med i en kunds nätverk på Vakanta får du inte bara en relation med enstaka chefer. Hela kundens organisation kommer att veta vem du är. Och det ökar förstås chanserna att bli inbjuden till alla möjliga sorters projekt.

Vad sägs om ett stadigt flöde med jobb på några av Sveriges största och mest spännande företag?

Verka i det tysta

Dina kunder vill helst lägga undan telefonen och jobba på – och det är precis vad de kan göra med Vakanta. Ingen leverantör blir bortglömd – alla kontakter och all korrespondens är samlad i kundens VMS.

Du kan hoppa över säljsamtalen och slipa på dina anbud.

Skydda dina relationer

Vakanta skapar, underlättar och skyddar relationer. Tidsrapporter attesteras fortlöpande. Fakturor godkänns på förhand. Projektledare får automatiska påminnelser om utgående kontrakt. Allt för att stödja ett smidigt samarbete.

Minimal friktion. Maximal effektivitet.

Läs av dina kunder

Vakanta hjälper beställare att skapa konsekventa och detaljerade förfrågningar. Du lär dig snabbt vad som är viktigast för individuella kunder.

Vinn förtroenden. Vinn kontrakt.

För din egen talan

Vakanta erbjuder ett standardiserat och effektivt digitalt arbetsflöde. Men vi ställer oss aldrig i vägen för dig. Du kan alltid förhandla direkt med dina kunder.

Bli föredragen leverantör

  • Bli känd av alla på kundsidan
  • Förhandla direkt med dina kunder
  • Skydda dina marginaler