Plattform

Koll på
plattformen

Läs mer om varje aspekt av Vakantas VMS.

Basfunktioner

Digitalt arbetsflöde

 • Tillgång till alla anslutna leverantörer
 • Lägg till nya leverantörer
 • Lista föredragna leverantörer
 • Förfrågningsprocess
 • AI-matchning av kandidater
 • Anbudshantering
 • Prisjämförelse
 • Leverantörschatt
 • Standardiserad rekryteringsprocess
 • Mejlpåminnelser
 • Kontraktshantering

Data & insikter

 • Förväntad total kostnad
 • Förväntad kostnad per leverantör
 • Förväntad kostnad per affärsenhet
 • Förväntad kostnad per projektledare
 • Förväntad kostnad per kompetensområde
 • Konsultkategorier
 • Anledning till inhyrning
 • Utvärdering av leverantörer

Tillvalsfunktioner

 • Tidsrapporter
 • Förhandsgodkända fakturor
 • Automatiserade fakturor
 • Självfakturering
 • En kontraktspartner
 • Flexibla betalningsvillkor
 • Snabbare betalningar till leverantörer
 • Elektroniska påskrifter
 • Attesteringsflöde
 • Faktisk total kostnad

Administrera tidrapporter i realtid. Betala bara förhandsgodkända fakturor. Erbjud snabbare betalning till de leverantörer som behöver det. Och välj att betala en istället för flera fakturor. Dessa och många andra tillvalsfunktioner kan du aktivera för så många parter som du vill – och precis så länge som ni behöver dem.

Kom igång med Vakanta

Vakanta gör det lätt att hitta, hyra, hantera och analysera din externa arbetskraft.

Prova gratis