Analysera

Koll på
data

Kombinera realtidsdata med historik och statistik för att ta strategiska beslut om framtida upphandling.

Boka demo

Se framtiden

Din statistik och data i Vakanta bygger gradvis en allt större strategisk kunskapsbas för framtida upphandlingar.

Se projekten

Lista aktiva kontrakt uppdelade på typ, avdelning, projektägare och leverantör.

Se behoven

Få koll på hur många och vilken typ av konsulter olika avdelningar och projektledare använt sig av.

Se kostnaderna

Bli bättre på att sätta budgetar genom att jämföra estimerade ordervärden med faktiska kostnader.

Se leveransförmågan

Utvärdera leveransförmågan hos olika leverantörer utifrån projektresultat, antal anbud kontra antal vunna kontrakt samt utlåtanden om individuella konsulter.

Ta välinformerade beslut

  • Realtidsdata på alla konsulter
  • Kostnadsanalyser
  • Projektutvärderingar