Rätt konsulter utan omvägar.

Är du konsultköpare och trött på tidskrävande konsultadministration och fördyrande mellanhänder?

  • Sänk konsultkostnader med 5-10%
  • Överblicka alla konsultavtal
  • Följ upp och utvärdera samarbeten

Vakanta gör konsultmarknaden mer tillgänglig, strukturerad och lätt att jämföra. Se vårt ständigt växande leverantörsnätverk

Enkel och kostnadseffektiv konsulthantering

Vakanta är till för dig med konsultbehov och är ett molnbaserat VMS (vendor management system) med hela konsultmarknaden till ditt förfogande. Ett verktyg som gör det enkelt att hantera relationer med olika konsultleverantörer, uppdragsavtal, förfrågningar, urval, kontraktering av nya konsulter och övergripande uppföljning. Allt samlat på en och samma plats.

Utan fördyrande mellanhänder.

Leverantörsnätverk

Skapa egna listor för snabb access till dina leverantörer. Saknar du någon så är det enkelt att bjuda in.

Avtalshantering

Samla dina konsultavtal och bli påmind om när det är dags att förlänga eller avsluta uppdrag.

Tidrapportering

Håll koll på konsulternas utförda arbetstimmar och kostnader för dina projekt.

Jämför och anlita

Skicka en förfrågan till flera leverantörer och jämför kandidater med timpriser för att anlita dem bästa.

En fakturapart

Hela konsultmarknaden till ditt förfogande genom ett one-stop shop avtal som minimerar leverantörs- och fakturaadministration

Uppföljning och överblick

Full kontroll på samarbeten, kostnader och inhyrda konsulter.

Vad säger våra kunder om Vakanta

Snabbt åtkomst till rätt konsulter och enkelt att använda. Från förfrågan till kontraktering. Mycket tidseffektivt för mig och mina kollegor.

Jens Hansen, CTO Apollo

Vakanta ger oss en gemensam rutin som gör det enkelt att överblicka samarbeten som berör inköp av konsulttjänster inom IT.

Johan Tingsvik, Procurement Bonnier AB

Alla företag som har behov av konsulter kan dra nytta av Vakantas digitala plattform.

Joakim Pedersen, HR-chef Flir Systems AB

Ett nätverk som täcker dina konsultbehov

I Vakanta får du tillgång till ett ständigt växande nätverk av konsultbolag, bemanningsföretag, konsultmäklare och enmansbolag med kompetens inom IT/Tech, Finance, Management och mycket mer.

Skapa egna listor för snabb access till dina leverantörer. Skicka dina förfrågningar direkt till valda leverantörer och/eller nyttja Vakantas marknadsplats, för en bredare exponering. Att jämföra mer lönar sig.

Behöver du en konsult?

Skapa konto, publicera förfrågan och jämför utbud redan idag.