Vakanta tar nästa steg med ny VD, Niklas Fehrm

Deloittes pris för det näst snabbast växande teknikföretaget i Sverige två år i rad. Sedan rankat snabbast växande IT-företag i Europa av Financial Times 2024.

Vakantas product-first approach ger stora utdelningar.

Tiden för att skala har kommit.

För att återgå till sitt produktfokus lämnar Vakantas medgrundare och nuvarande VD Johan Hanson därför över rodret till Niklas Fehrm.

Niklas, som har arbetat parallellt med Johan sedan augusti 2023, kommer senast från Scrive, en ledande global leverantör av elektroniska signatur- och identifieringslösningar. Som CRO för Scrive var han med och växte bolaget några få till över 200 anställda, etablerade fem nya marknader och uppnådde en 60-faldig ökning av ARR.

”Vakanta har många gemensamma nämnare med Scrive”, kommenterar Niklas. ”Båda bolagen tjänar kunder inom sektorer där compliance och säkerhet är mycket viktiga. Vakanta är en kritisk faktor i många aspekter av företagens framgång, särskilt med tanke på de nuvarande trenderna mot Total Talent Management, kompetensbaserad rekrytering, ökad konkurrens om talang, GDPR och den nya 24-månadersrekryteringslagen. I denna miljö är det avgörande att navigera vår snabba tillväxt noggrant.”

Affärserfarenhet, strategisk skicklighet och målsättning är emellertid inte de enda anledningarna till att Vakanta sökte upp Niklas Fehrm.

Håkan Nyberg, styrelseordförande: ”digitalisering handlar i slutändan om att matcha rätt teknik med rätt användarbeteenden. Det handlar om att förstå människor, och Niklas har speciella färdigheter i det avseendet. Med en bakgrund inom elitidrott, coaching och beteendevetenskap är han fokuserad på att vinna, men han ser det som ett lagarbete. Niklas vet hur man får människor att samarbeta. Hans uthållighet, fokus och energi passar perfekt in i vår kultur här på Vakanta, och jag ser fram emot se vart han tar oss härnäst.”

Niklas Fehrm tar över som VD för Vakanta från och med den 13 maj 2024, medan Johan återvänder till sitt huvudsakliga fokus som produktchef.

För mer information och kommentarer, kontakta Vakantas marknadschef, paul.walden@vakanta.se

#konsulter #digitalisering #vms #teknik #tillväxt #HR #TTM

Kategorier

Koll på konsulter

  • Konsolidera alla leverantörer
  • Digitalisera dina arbetsflöden
  • Ta välinformerade beslut