Vakanta behövs för alla bolag som vill ha bättre kontroll och ökad nätverkseffekt över sina konsultinköp

Peter Borsos, Emil Nilsson och Johan Dennelind lärde alla känna varandra på Telia, idag jobbar de tre med att investera i bolag tillsammans, och nyligen gick de ihop och investerade i konsulthanteringsplattformen Vakanta: “Vakanta kan erbjuda en skräddarsydd state of the art-plattform”, säger Emil Nilsson.

De har alla en ekonomisk bakgrund och har alla gjort karriärer utomlands. Det som kanske ändå är den tydligaste kopplingen dem tre emellan är erfarenheterna de delar från Teliakoncernen där de alla lärde känna varandra. Johan Dennelind som koncernchef, Peter Borsos som kommunikationschef och chef för Telia Global och Emil Nilsson som ansvarig för Telia’s marknader i Asien, Baltikum och Danmark.

De delar alla dessutom en övertygelse om vikten av att ha ett duktigt team bakom sin produkt, något som varit viktigt när de nu gått in som investerare i Vakanta, plattformen som ska ge hela världen ordning på sina konsulter.

– De flesta bolag som hanterar konsulter, och jag vågar nästan påstå att det är väldigt många bolag, behöver Vakantas service och tjänster. Vakanta behövs eftersom många behöver få bättre kontroll och ökad nätverkseffekt för sina konsultinköp, säger Peter Borsos och får medhåll av Emil Nilsson:

– Att hålla koll på hela sin konsulthantering är inte enkelt. Det handlar framförallt om det administrativa. I Vakanta får kunderna transparent kontroll på inköp och fakturering samt en betalningslösning i ett och samma paket. Jag vill mena att de flesta bolag har de här utmaningarna.

“En bra produkt som har ett dåligt team kommer inte komma någonstans”

När Peter, Emil och Johan investerar ihop finns det ett antal nyckelfaktorer de tittar på. I Vakantas fall är det framförallt tre faktorer som sticker ut och som de gärna lyfter som styrkor; teamet, skalbarheten och att produkten redan finns på marknaden, Peter utvecklar:

– När man utvärderar små bolag är teamen A och O. En bra produkt som har ett dåligt team kommer inte att komma någonstans. Dessutom är det en produkt som inte är helt oprövad.
De har en del större kunder som använder och gillar plattformen redan. Det som det framförallt handlar om nu är att skala upp, och att det finns en skalbarhet i Vakantas plattform är uppenbart. Johan fortsätter:

– Teamet bakom Vakanta har själva jobbat med konsulthantering och idén bakom plattformen springer ur ett självupplevt problem. Detta i kombination med att investerarnätverket som gått in i Vakanta sedan innan är starkt och en riktigt fin produkt gör att vi tror starkt på Vakanta. Vi har redan sett hur stor potentialen är, och hur nöjda de befintliga kunderna är med plattformen. Vi kan å andra sidan bidra med lång erfarenhet av att driva bolag samt ett stort nätverk som Vakanta kommer att kunna ha stor nytta av framgent.

Potential globalt

De tre är övertygade om att nästan alla företag, åtminstone de som i någon mån måste hantera konsulter, har användning för en digital plattform för Vakantas. Men hur ser egentligen potentialen ut framåt, och finns det en skalbarhet som sträcker sig utanför Sveriges gränser?

– Vakanta har redan några globala kunder idag. Dessutom är det här ett problem som inte är avgränsat till Sverige. Marknaden för konsulthantering behöver inte enkom digitaliseras i Sverige, säger Peter. Emil håller med och tror att integration och partnerskap med andra företag är en väg att gå:

– Vi tror att vi kan hitta nya partners som kan integrera och sälja sin lösning tillsammans med Vakantas produkt. Både i Sverige och utomlands, sedan måste vi såklart se hur vi smartast kan växa den affären och utveckla lösningen till att bli global på ett resurseffektivt sätt, och så att den passar in i en global kontext.

Kategorier

Koll på konsulter

  • Konsolidera alla leverantörer
  • Digitalisera dina arbetsflöden
  • Ta välinformerade beslut