Vakanta är nu Sveriges näst
snabbast växande techbolag

Inom loppet av fyra år har Vakanta ökat sin omsättning med 4500% och placerar sig därmed på andra plats i Deloitte Sweden Technology Fast 50, där man rankar de snabbast växande teknikbolagen. Utnämningen ses som ett tydligt tecken på vart marknaden är på väg. När gigekonomin expanderar blir snabb åtkomst till de bästa konsulterna och kontroll över den externa arbetskraften en alltmer kritisk framgångsfaktor.

“Svenska företag är enormt konkurrenskraftiga och de har i allmänhet bra koll på anställd personal. Men det är få som har koll på alla konsulter man använder – och de är ofta nyckelpersoner i värdeskapandet. Vakanta fixar den svaga länken, så det är klart att vi växer när gigekonomin tar fart, säger Vakantas grundare Johan Hanson.

Vakanta grundades 2013 av Johan Hanson och Samir Mohsen. De hade då själva arbetat i konsultbranschen i många år och identifierat flera grundläggande problem inom industrin. Beställande chefer kunde spendera över 60 timmar om året på samtal med konsultsäljare, utan att för den sakens skull få tag i rätt kompetens. Företag tappade kontakten med viktiga leverantörer när chefer bytte jobb. Oändlig tid slösades på ineffektiv administration, och få företagsledare visste hur många konsulter som arbetade i deras organisation, vad de gjorde där eller hur mycket de kostade. Johan och Samir såg exempel på företag som trodde sig spendera 100 miljoner om året på konsulter, när de i själva verket spenderade över 250 miljoner. 

”Det är en enorm kontrast mot Sveriges ledande position i andra affärssammanhang,” säger Samir. ”Sverige har blivit utnämnt till världens första digitala ekonomi och vi ligger tvåa på FNs innovationsindex. Ändå har de flesta svenska företag lika dålig koll på sin externa arbetskraft som resten av världen. Så kan man inte ha det när konkurrensen om de bästa konsulterna bara blir allt hårdare.”

Rätt verktyg för alla
När Johan och Samir grundade Vakanta fick de snabbt sällskap av Robin Ivier, en IT-expert med tidigare karriär inom HR-teknik. Trion bestämde sig snabbt för att inte styra urvalet av leverantörer genom att själva sälja konsulttjänster. Istället skulle Vakanta erbjuda ett VMS (Vendor Management System) som standardiserar och effektiviserar samarbetet mellan alla berörda parter: HR, inköp och projektledare på kundsidan och oberoende byråer och konsulter på leverantörssidan. Kunder skulle alltid kunna kommunicera och förhandla direkt med sina leverantörer, och realtidsdata från hela organisationen skulle ge företagsledare ett strategiskt underlag för framtida upphandlingar. Dessutom skulle all logistik och administration digitaliseras och förenklas.

Till skillnad från konkurrerande internationella IT-jättar skulle Vakanta inte utgå från komplexa HR-system. Med så många olika kategorier av användare var det viktigt att man omedelbart gav alla ett gemensamt språk och en intuitiv process. 

För att bibehålla ett användarperspektiv började Johan och Samir med att lansera en prototyp som de sedan utvecklade tillsammans med sina första kunder. ”Vi lade ner flera år på detta kreativa samarbete”, berättar Samir Mohsen, ”men det gav resultat. Nu har vi ett VMS som både projektledare och konsulter lär sig att använda på fem minuter.”

Bana väg för en ny framtid
Idag erbjuder Vakanta både ett komplett VMS och ett brett nätverk av leverantörer. Över 1000 oberoende byråer och konsulter är anslutna till Vakantas VMS, som täcker alla aspekter av konsulthantering: nätverka, hitta, hyra, hantera, betala och analysera. Och med existerande stora kunder som Bonnier News, Bosch och Northvolt skalar Vakanta nu utomlands. 

”Att Vakanta får Deloittes utmärkelse för Sveriges näst snabbaste växande techföretag är förstås en berusande känsla”, säger Johan Hansson. ”Samtidigt har vi hela tiden sett åt vilket håll trenden pekat. Företagsledare har ju alltid sagt att medarbetarna är deras största tillgång, och när extern arbetskraft nu motsvarar över 40% av de globala arbetskraftskostnaderna… som Samir, Robin och jag såg det skulle det bara vara fråga om tid innan vårt koncept slog igenom. Och nu händer det!”

Kategorier

Koll på konsulter

  • Konsolidera alla leverantörer
  • Digitalisera dina arbetsflöden
  • Ta välinformerade beslut