Samspel mellan rekryterare och inköpare riggar för framgångsrik konsulthantering

Samarbete mellan avdelningsgränser skapar mervärde – och kräver ingen omorganisation i sig. ”Alla företag och organisationer har mycket att vinna på att jobba tajtare internt”, säger konsultexperten Marianne Olsson.

De är snabbstartade, har en tydligt avgränsad uppgift och är en smart lösning både vid resurs- och kompetensbrist. Så beskriver Marianne Olsson fördelarna med att anlita konsulter på en allt rörligare arbetsmarknad. Trenden är nämligen tydlig – efterfrågan på konsulter växer snabbt just nu.

– Mer flexibla lösningar kommer att efterfrågas av beställare som behöver kunna ställa om och anpassa sin verksamhet till nya eller förändrade förutsättningar i omvärlden, säger Marianne.

Hon titulerar sig strategikonsult, moderator och talare, men är också författare till bland annat Gig Ekonomi för företag och Konsultboken. I många år har Marianne föreläst om konsulternas framgångsfaktorer och hållit workshops för att främja intern utveckling i konsultföretag och andra organisationer.

Genom att slå ihop processer som HR och inköp är hon av tesen att man kan rigga organisationen för gig-ekonomin.

– Jag tror att alla företag och organisationer har mycket att vinna på att jobba tajtare internt. Ett exempel är att rekryteringsfunktionen skulle ha stor nytta av att jobba närmare inköp. Det kan ske på olika sätt och kräver ingen omorganisation i sig. Det kan räcka att inrätta ett gemensamt råd där både kort- och långsiktiga resurs- och kompetensbehov gås igenom samt bemannas på smartast sätt. 

Vilka värden kan skapas?

– Genom att samarbeta kan företaget snabbt tillsätta kritiska resurser samt säkerställa att resurs- eller kompetensbristen inte går ut över befintliga medarbetare som tvingas jobbar för fler. Då är detta även en proaktiv handling för att värna hälsa och hållbarhet i arbetsgrupper, säger Marianne.

Kan det finnas några strukturella hinder för samarbete över avdelningsgränserna?

– Hur man samarbetar internt mellan avdelningar kan variera mellan organisationer. Det mesta handlar om vilken företagskultur som finns och om den främjar samarbete bortom organisationsschemat. 

Enligt Marianne har många företag och organisationer redan anpassat sig den nya gig-ekonomins arbetsmarknad, samt börjat dra fördelar av dess flexibilitet.

– Övriga kommer att bli tvungna att ta till sig av det nya tänket för att kunna konkurrera både om resurser och i förlängningen konkurrera om och attrahera kunder med sitt erbjudande. Många företag kommer att bli omsprungna av sina konkurrenter om de inte tillämpas mer flexibla arbetssätt.

 Hur kan man tänka kring konsultstöd i gig-ekonomin?

– Förr bestod konsulterna av 20 procent av arbetsstyrkan, men i en gigifierad organisation kan det vara tvärtom, det vill säga 80 procent av medarbetarna har flexibla arbetsformer såsom konsulter, projektanställda och timanställda.

På framtidens konsultmarknad är, konstaterar Marianne, samspelet mellan alla aktörer en viktig pusselbit.

”Konsulter, inköpare och beställare samt företagen själv förväntar sig att alla parter använder digitala verktyg avseende bemanning”

– Det lönar sig att nätverka och arbeta relationsbaserat för att bästa matchning ska uppstå vid tillsättning av varje konsult- eller resursbehov. Det gäller alla: konsulterna, konsultbolagen, konsultmäklarna samt beställarna själva. Det blir ett samspel där alla har beroenden och ett genuint engagemang i varandras business. 

Även förståelsen för att kompetensförsörjningsutmaningarna består oavsett konjunktur, avtal eller andra yttre faktorer är av avgörande vikt på framtidens konsultmarknad.

– Digitaliseringen är numera en självklarhet där konsulter, inköpare och beställare samt företagen själva förväntar sig att alla parter använder digitala verktyg avseende bemanning samt genomförande och uppföljning av projekt och dess resurser. 

Med tekniken som brygga kan konsultmarknadens alla parter både samarbeta lättare och värna om relationerna. Idag sker stora delar av försäljningen via proaktivt säljarbete. Många i branschen känner igen sig i de många telefonsamtalen, mötena och jagandet. Genom att använda digitala verktyg kan både egenkonsulter, konsultbolag, mäklare och slutkund alla få mer tid till att istället vårda sina relationer.

Enligt Marianne är framtiden redan här – och de företag som anpassar sig kommer att ha fördelar jämfört med konkurrenterna:

– Att kunna prioritera och anpassa verksamheten blir en framgångsfaktor!

Kategorier

Koll på konsulter

  • Konsolidera alla leverantörer
  • Digitalisera dina arbetsflöden
  • Ta välinformerade beslut