Konsultbranschens digitaliseringsresa följer e-handlarnas

Vi har talats vid med Daniel Aronowitsch och Pelle Pettersson, Omniarch, om vikten av att digitalisera sin affär, hur digitala hjälpmedel för samman företag och talanger – och varför konsultbranschen och strumpförsäljning har fler likheter än vad du kanske tror.

Omniarch har bara funnits i ett och ett halvt år men växer snabbt. Med femton anställda, kontor i två städer och en imponerande kundlista vill de sätta svenska e-handlare på kartan. Vi träffar medgrundarna Daniel Aronowitsch och Pelle Pettersson mitt under corona. En tonsättande tid, inte minst ur ett digitaliseringsperspektiv.

– Samhällets välmående är starkt kopplat till digitaliseringen, numera. Förr fick man fysiskt ta sig över till Tyskland och kränga stål; idag är vi globaliserade på ett helt annat sätt såklart. Corona är ett tydligt tecken på att utvecklingen kommer att snabbas på, inleder Pelle och får medhåll från Daniel:

– Vi ligger långt fram i Sverige, per capita, men det går inte att luta sig tillbaka. Ett lands konkurrens- och attraktionskraft är starkt förknippat med hur långt fram det ligger rent tekniskt. Samma sak gäller på företagsnivå. Tesla har ju till exempel en skyhög värdering, varför då? Man kan resonera kring hur stort värde det ligger i att signalera framtidstro. Ett värde är inte alltid helt logiskt, ställt till andra parametrar. Det är väldigt intressant ur ett makroperspektiv. 

Företagen saknar digital spetskompetens

Han vet vad han talar om. Daniel har en gedigen bakgrund inom det digitala och har varit med och byggt upp några av marknadens digitalt mest etablerade aktörer. Han deltog i Kreditors transformation till Klarna, drev PayPals skandinaviska försäljning och sedermera CDONs affärsområde Marketplace. Medan åren gick blev målbilden allt tydligare: han ville hjälpa fler bolag att digitalisera sin affär. 

Det var därför matchningen var så naturlig, när han träffade Pelle. När Pelle var sexton startade han sin första e-handel och har sedan dess gjort sig ett namn i branschen. Ett antal framgångsrika, uppdrag senare drev han upp e-handeln på Ur&Penn, Cervera, Bonnier News och ett gäng till framgångsrika bolag. 

De har båda varit med under det tidiga skedet, när e-handlarna tog sina första trevande steg på www. Idag hjälper de företag under hela digitaliseringsresan genom att skräddarsy team med specialister.

– Vi såg båda en lucka i marknaden, berättar Daniel. Under min tid på leverantörssidan insåg jag att många företag saknar den kompetens som behövs för att kunna genomföra en digital transformation. Samtidigt är transformationen helt avgörande för de flesta. Man måste hänga med i marknaden och möta kundernas behov. Att kombinera kompetens är en nyckel till framgång. Idag anställer många en e-commerce manager och förväntar sig att samma person ska ha fem specialistområden och vara en grym generalist. Det går inte ihop, säger Daniel. 

Konsultbranschens digitalisering – en innovationskraft

Att driva digital förändring kräver onekligen sina specialister, samtidigt blir arbetsmarknaden alltmer rörlig. Vad betyder det för konsultbranschen? 

– I takt med att kompetensen söker sig till konsultsidan förändras hela inköpskedjan för bolagen. Ett företag som vill ha tio konsulter på plats nu har inte tid med att sitta och wheela och deala i telefon. Beställarna vill få in rätt kompetens snabbt via en så smidig inköpskanal som möjligt. En aktör som Vakanta kommer in här och innoverar hela konsultbranschen, säger Daniel.

Digital transformation förändrar beteenden, understryker Pelle:

– Förut sålde man strumpor över telefon. Konsultvärlden följer exakt samma utvecklingsmönster i sin digitaliseringsresa. Ingen kommer att vilja backa tillbaka till hur man tidigare organiserade sina konsultinköp så snart alla har vant sig vid snabbare, smidigare, digitala flöden.

Hur kan digitala hjälpmedel underlätta för företagen och specialisterna att hitta varandra? 

Vi är övertygade om att marknaden kommer att konsolideras över tid, säger Daniel. Matchningstjänster och marknadsplatser kommer att innovera marknaden för att underlätta för bolagen och stjärnorna att finna varann. Men det ställer också extra stor vikt vid att företagen är noga med sin kravställning. Inom vårt område är beställarsidan ofta ovan vid att köpa in den specifika kompetensen, vilket skapar ett glapp mellan behov och val. Man väljer någon med rätt kompetens på cv:t, men som saknar djupet och den praktiska erfarenheten.

Den nya generationens konsulter och konsultköp

Behovet av konsultstöd inom e-handel och digitalisering kommer att stiga, tror Omniarch, som märker av en ökad efterfrågan. Även om de, till viss del, är tidigt ute. De bolag som har kontroll på sin data och förstår hur de ska använda den är vinnarna menar Pelle. Daniel fyller i:

– Det behövs kompetens som kan kravställa rätt, både internt och mot leverantörer, men som även tänker till kring den strategiska riktningen. Den kompetensen kommer till stor del vara konsultbaserad, tror vi. Ser man ur ett internationellt perspektiv så är det marknadsplatserna som växer kraftigast. Det har skapat roller som knappt kommit till Sverige än, som till exempel marketplace managers. I och med att utvecklingen går snabbt räknar vi med att det kommer att bli tryck på den sortens kompetens här med. Det finns en enorm skalbarhet inom marketplace som är intressant, men terrängen kan vara svårnavigerad och kompetensen är svår att finna, säger Daniel. 

Med ett ökat antal konsulter på marknaden ökar även kraven på snabbare inköpsprocesser. Mitt i kampen mot klockan är det lätt att springa förbi en annan viktig aspekt – kvaliteten. Jämfört med en rekryteringsprocess lägger de allra flesta mindre omtanke kring hur konsulternas resa med bolaget ser ut.

Om konsulter kommer att vara en naturlig del av alla företag i framtiden, hur kan man som arbetsgivare göra för att värna mer om sin konsulthantering? 

– Vi tycker oss se ett behov av att konsultmarknaden och dess inköpsprocesser kategoriseras tydligare. Som exempel – den nisch vi opererar inom klumpas ofta ihop med processen för IT-konsultköp. Den grundläggande infrastrukturen för konsultinköp bör vara densamma för alla, men inköpsprocessen måste anpassas efter rollen. Är det en person med kommersiell kompetens eller utvecklare som är grym på att koda? Med en innovativ plattform för konsulthantering i botten hamnar själva strukturen på plats och gör allt enklare. Sedan gäller det för bolagen att koppla på rätt inköpsstrategi, avslutar Pelle.

Kategorier

Koll på konsulter

  • Konsolidera alla leverantörer
  • Digitalisera dina arbetsflöden
  • Ta välinformerade beslut