Arbetsmarknad i förändring – insikterna som ger dig direkta konkurrensfördelar

De flesta människor är alltför upptagna för att lägga märke till hur världen omkring dem nu förändras i grunden. De som faktiskt inser vad som är på gång har stora möjligheter att stärka sina positioner. Men så kommer det inte att vara länge. De genomgripande förändringarna kommer snart nog vara så pass uppenbara att varje företag tar radikalt nya grepp om sin arbetskraft och sitt värdeskapande.

Här tar vi en närmare titt på några av de viktigaste koncepten i detta händelseförlopp. För att skänka nyckelinsikter ska vi inte bara prata om vad som händer utan också om varför och vad alltsammans betyder. Med de insikterna behöver du ingen kristallkula eller konstanta nyhetsuppdateringar för att förutse framtidens arbetsmarknad.

Vi börjar med vad som händer. Följande fakta och statistik ger den stora bilden.

Vad händer?
Över 40% av de globala lönekostnaderna går idag till extern arbetskraft. Morgan Stanley fann att frilansare representerade 35% av den amerikanska arbetskraften redan 2018 och förutspådde att siffran kommer att ha ökat till över 50% år 2027. Omkring 80% av alla stora amerikanska företag planerar att anpassa sina rekryteringsförfaranden till flexibel arbetskraft. Generation Z (födda 1997-2000) är mer benägna att arbeta som frilansare än någon tidigare generation. I Sverige har många företag utökat sin externa arbetskraft från några få procent till närmare en tredjedel av deras totala personalstyrka. Och konsulter sätts allt oftare i roller som är kritiska för företagens värdeskapande.

Summa summarum: arbetsmarknaden undergår en revolution. (Om du fortfarande inte är övertygad finns det mycket mer att läsa – du kan börja med den här artikeln i Forbes.)

Den livslånga karriären som slutar i en guldklocka är ute. Anställdas rörlighet och en flexibel, snabbt föränderlig extern arbetskraft är inne (och av skäl som vi snart ska komma blir det knappast någon återgång till den traditionella modellen). Men om du bara förhåller dig till detta som en ny verklighet missar du lätt några värdefulla insikter. För det som händer nu grundar sig på människans fundamentala drivkrafter och vår historiska samhällsutveckling. Det rör sig om obevekliga krafter som antingen kommer att stärka eller störta din HR-strategi. Du kan inte slåss mot dem. Du kan bara sätta dem i din tjänst. Så du har allt att tjäna på att förstå dem. Och för att göra det kan det hjälpa att titta på den riktigt stora bilden – mänsklighetens historia.

Vi spolar tillbaka bandet hela vägen till civilisationens vagga.

Varför händer det?
Alla som läst Hararis Sapiens vet att det var skriftspråket som lade grunden för våra organiserade samhällen. Texter gjorde det bokstavligt talat möjligt att sätta alla människor på samma sida. Plötsligt blev det möjligt att få befolkningar spridda över stora ytor att tro på samma idéer (gudar/kungar/lagar) och arbeta för ett gemensamt syfte. Nationella identiteter kunde skapas, skatt drivas in, bibliotek byggas och arméer rustas.

Men varför fungerade det så bra? För att skrivna berättelser fyller två fundamentala mänskliga behov: att relatera till andra människor och att göra världen begriplig.

Håll kvar den tanken.

Nu spolar vi fram till modern tid. Fram till 1700-talet var folk i allmänhet antingen bönder eller hantverkare som skomakare eller smeder. Den första (ånga) och den andra (elektricitet) industriella revolutionen ändrade på detta genom att anställa arbetare i fabriker. Men många andra aspekter av kommers och samhälle förändrades inte alls:

 • Arbete var i stor utsträckning oföränderligt – du fortsatte att producera samma produkt år efter år.
 • Teknologiska framsteg var långsamma och inkrementella. Om du till exempel utvecklade en lite mer effektiv ångmaskin så tog det lång tid från idé till färdig produkt.
 • Värdeskapande skedde genom att skydda och utnyttja befintlig kunskap – förmågan att använda en textilmaskin, till exempel.
 • Arbetsplatser och kyrkor var centrala för människors behov att knyta an till varandra och göra världen begriplig.

Sen kom den tredje (datorer) och den fjärde (molntjänster) industriella revolutionen, allmänt kända som den Digitala Revolutionen. Och med Internets intåg och molnbaserade tjänster förändrades plötsligt allt i grunden:

 • Företagsamhet karaktäriseras av projekt där handplockade team med specialister arbetar i relativt korta sprints.
 • Teknologiska framsteg går otroligt fort och medför ofta disruptiv innovation.
 • Värde skapas genom produktion av ny kunskap – vi levererar värde genom att arbeta annorlunda, inte bara bättre, än våra konkurrenter.
 • Folk behöver inte gå nånstans för att knyta an till varandra och göra världen begriplig. Google, Facebook och Insta tar hand om den biten.

Vad betyder allt det här?
När CAD och en 3D-printer kan ta dig från idé till färdig produkt på bara några minuter är kreativt tänkande värt sin vikt i guld (eller kryptovaluta, för att nämna en annan disruptiv innovation). Logiskt och rationellt tänkande, liksom kunskapen och de praktiska förmågor som krävs för att utföra arbetet är fortfarande viktiga för att hålla dig flytande. Men för att bana ny väg behöver du intuitivt, kreativt tänkande.

Som tur är sammanfaller företagens behov av nytänkande med arbetskraftens önskan att leva friare liv.

John Hagel, ledande expert på arbetsmarknadsfrågor och tidigare ordförande i Deloittes Centre For The Edge, skriver ”nu när värdet av kunskapsbanker sjunker i en allt snabbare takt hamnar fokus för värdeskapande på effektivt och privilegierat deltagande i kunskapsflöden. Att hitta sätt att knyta till sig folk och institutioner som har ny kunskap blir allt viktigare. Eftersom det finns många fler smarta människor utanför än inom varje organisation behöver man leta utanför sina fyra väggar för att säkra den mest användbara kunskapen.”

Den externa arbetskraften är alltså en kritisk faktor för värdeskapande. Och för konstruktivt, visionärt samarbete med många parter behöver du en miljö där tillit och ömsesidig förståelse tar fram det bästa i alla. Men du behöver bara se på en av de stora förändringarna – digitalisering – för att inse att många företag missar den poängen. Trots att alla är överens om att digitalisering är ”så oerhört viktigt” vet många inköpsavdelningar fortfarande mer om de leverantörer som förser dem med kontorsutrustning och kaffebönor än de vet om sina egna IT-konsulter.

Hur ska man göra då?
Att ha koll på sina konsulter – och att låta leverantörerna lära känna ditt företag som uppdragsgivare – är angelägenheter som inte bör lämnas hos enskilda chefer eller läggas ut på en extern partner. Om du vill bygga konkurrenskraft är det absolut kritiskt att ledarskap, HR och enhetschefer är informerade och engagerade i din externa arbetskraft.

Hur får man det att hända? Genom att etablera ett digitalt arbetsflöde som blir en del av ditt existerande ekosystem av affärsapplikationer, ger dig åtkomst till hela marknaden, effektiviserar och standardiserar alla processer och samlar all data du behöver för att ta strategiska beslut.

Det finns faktiskt inget hållbart alternativ. Den gamla klichén ”human capital is your company’s greatest asset” har aldrig varit så sann som nu.

Faktum är att den snabbt håller på att bli en gigantisk underdrift.


Kategorier

Koll på konsulter

 • Konsolidera alla leverantörer
 • Digitalisera dina arbetsflöden
 • Ta välinformerade beslut