Förfrågningar och uppföljning i samma tjänst

Vakantas SaaS-tjänst ger dig snabb och enkel tillgång till de bästa konsulterna. Förfrågningar och uppföljningar sker med enhetliga rutiner i en och samma tjänst.

Att beställa konsulter har aldrig varit enklare

Publicera förfrågan

Definiera profilbeskrivning och välj leverantörer för dina förfrågningar. Alla mottagare får en notifikation om ditt konsultbehov.

Jämför

Ett urval av kandidatpresentationer inklusive priser från de olika leverantörerna presenteras överskådligt. Hantera urval med enkla kommandon: tacka nej med feedback, sköt dialoger och boka intervjuer.

Anlita

Skriv avtal med de valda konsulterna och samla uppdragsavtalen i Vakantas tjänst.
När en förfrågan avslutas går information ut till alla mottagare. Konsultprofilen sparas i din konsultlista och finns tillgänglig för kommande behov.

Nå över 350 leverantörer med ett knapptryck

Med Vakantas tjänst får du access till över 350 leverantörer av konsulttjänster från konsultbolag, bemanningsföretag och konsultmäklare inom IT/Tech, Finance och Management när du publicerar din förfrågan.

Så når du fler

Du kan smidigt skapa egna leverantörslistor så att dina befintliga affärsrelationer finns förvalda i ditt nätverk, eller publicera dina konsultförfrågningar så att du når nya leverantörer. Med Vakantas tjänst får du enkel tillgång till de bästa konsulterna för dina behov.

Skapa ditt eget kompetensnätverk

Du kan även bjuda in frilansare till ditt nätverk som endast du har tillgång till och komplettera ditt kompetensnätverk.

Få kontroll på dina konsultprojekt

Med Vakantas användarvänliga gränssnitt kan du enkelt och strukturerat få en överblick över alla dina inhyrda konsulter.

En notifikation skickas till dig när avtalsperioden närmar sig sitt slut. Det kan vara en påminnelse om att du ska förlänga eller avsluta konsultuppdraget.

All din data, som historiska förfrågningar, konsultinköp, anlitade konsulter med mera samlas åt dig i Vakantas tjänst. Den samlade informationen kan du enkelt exportera till Excel för vidare bearbetning.

Statistik gör uppföljningen enkel for enterprises

Alla dina aktiviteter genererar data som till exempel prognoser på framtida konsultinköp, upparbetade konsultkostnader och nyttjade av Vakantas tjänst inom hela organisationen. Det gör att det är enkelt för den ansvarige chefen att följa upp rutiner och kostnader.

Varje månad genereras rapporter med information om alla aktuella förfrågningar, kontrakterade konsulter och pågående samarbeten.

Behöver du en konsult?

Skapa konto, publicera förfrågan och jämför utbud redan idag.