VBE Utveckling AB

Om företaget

Jag vill använda mina tidigare erfarenheter och breda kunskap till att hjälpa företag att bli effektivare.

Då jag finner stort nöje av att arbeta i förändrings/förbättrings- och uppstartsfasen i företag är det främst sådana uppdrag jag söker.

Verksamhetsutveckling
För att kunna hålla jämna steg eller förbättras i en högre takt än konkurrenterna måste det finnas en vilja att vara med, utvecklas och ständigt förbättras.
Verksamhetsutveckling är ett brett område som handlar om att hitta rätt affärsupplägg, effektiva processer, utvecklande arbetssätt och bra systemstöd.

Mitt specialområde är Supply Chain / Logistik. Där finns ofta en hel del att göra för att effektivisera och spara pengar. Jag hjälper ditt företag att:
• Få ett fungerande materialflöde så att material finns hemma när produktionen kräver.
• Öka leveransprecisionen
• Öka lageromsättningshastighet
• Sänka lagervärdet
• Titta på internlogistiken: fungerar rutinerna mellan avdelningarna eller uppstår störningar?
• Hur ser verksamheten mål ut? Är medarbetarna medvetna om vilka mål som finns?
• Öka medarbetarnas motivation

Har 15 års erfarenhet av arbete i Movex / M3