Upgraded People AB

Om företaget

Inom konsultförmedling är vi den lilla aktören som slåss med de stora drakarna. Vi må vara små sett till antalet anställda men vi har tydligt etablerat oss på marknaden. Vi har genom våra partners tillgång till ett stort antal ramavtal runt om i Sverige där det finns möjlighet att arbeta med många intressanta slutkunder. Vi sitter även själva på ett 20-tal ramavtal där stora möjligheter till fina uppdrag finns.

Upgraded People hjälper både er som företag och dig som ensamkonsult att hitta gynnsamma samarbeten. Genom konsultförmedling och rekrytering för vi samman organisationer och personer på ett enkelt och effektivt sätt.
Kungsgatan 2
111 43