tretton37

Om företaget

tretton37 är ett kunskapsbolag som hjälper sina kunder att nå sina mål genom att leverera specialtillverkade och väldesignade mjuk​varulösningar, byggda huvudsakligen på .NET-platformen och med moderna webbtekniker, så som Javascrip, HTML och CSS, med hjälp av agila och lean tillvägagångssätt. ​​​

Kompetensområden

  • IT
Kungsgatan 17
11143 Stockholm