Tingent

Om företaget

Tingent är en renodlad konsultförmedlare utan egna anställda konsulter med fokus på att hjälpa våra kunder med deras inköp och hantering av externa konsulter.

Tingent arbetar primärt med fokus mot freelancers men även med konsulter från mindre och nischade konsultbolag inom IT/Tech

Vi konkurrensutsätter varje enskilt uppdrag på den öppna marknaden. Detta för att få det aktuella marknadspriset vid en given tidspunkt.

Kompetensområden

  • Ekonomi
  • HR/Inköp/Juridik
  • IT
  • Kontor och administration
  • Kundservice
  • Teknik och industri
Vasagatan 7
11228 Stockholm