Digital Design & Development – X Services AB

Om företaget

DD&D har konsulter inom utveckling, ux/ui, produktutveckling och management.

DD&D utvecklar och förvaltar även koncept, produkter och projek tillsammans med sina kunder, i kundernas egna lokaler eller från vårt kontor

Som en integrerad del av verksamheten utvecklar vi också egna tjänster, produkter och bolag.

Det ger oss en balans i våra olika typer av uppdrag och en möjlighet att bygga spetskompetens i egna projekt vilket också kan komma till kundens nytta.

Denna kombination av verksamhetsområden är central för oss när det gäller att utveckla vår samlade kompetens och förmåga att leverera projekt och lösningar av högsta möjliga kvalitet. Strategin är också en viktig del, som vi framgångsrikt tillämpar, i vår rekrytering vilket vi sett ger oss en möjlighet att attrahera och behålla talang och medarbetare.

Kompetensområden

 • Affärsanalytiker
 • Automation
 • Beräkning och simulering
 • Business Intelligence
 • Designer
 • Dokumentation
 • Drift och support
 • Elkraft
 • Energi och miljö
 • Finans
 • Helpdesk
 • HR
 • Industridesign
 • Infrastruktur och nätverk
 • IT
 • IT-säkerhet
 • Krav analys
 • Kvalitetssäkring, provning och validering
 • Management
 • Mekanikkonstruktion
 • Metodik
 • Mjukvaruutveckling och test
 • Process- och produktionsteknik
 • Produktägare
 • Program ansvarig
 • Programmering/utveckling
 • Projektledare
 • Robotteknik
 • SEO
 • Systemarkitekt
 • Systemförvaltning
 • Teknik och industri
 • Test
 • Testansvarig
 • UX & UI designer/AD
 • Web-analys
 • Webbdesign
 • Telefon: -
 • Web: -