Attentec AB

Om företaget

Vi på Attentec drivs av att utveckla just de specifika lösningarna som förenklar och förbättrar våra kunders vardag. Att som specialist inom våra expertområden få sätta oss in i våra kunders utmaningar och bidra till att förbättra deras värld är vår målsättning, drivkraft och det som får oss att älska vårt jobb.

Våra expertområden är:
- Internet of Things
- Streaming Media
- Modern Software Development

Attentec är en agil lösningsleverantör med våra kunder i fokus. Vårt arbetssätt med en prioriterad backlog och regelbundna avstämningar ger dig som kund möjlighet att styra utvecklingen och prioritera rätt funktionalitet. Resultatet blir en lösning som uppfyller dina behov och ger bästa värde för din investering.

Vår kultur bygger på att ständigt bygga kompetens, fokusera på rätt lösning, ha ett agilt förhållningssätt, en öppen kommunikation och ett tydligt ansvarstagande. Det gör att vi kan utveckla mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.

Kompetensområden

  • IT
  • Teknik och industri
Herkulesgatan 14
111 52 Stockholm