Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Hur är en bra kund?

Vi har nog alla trillat över artiklar som riktar sig till säljaren. Artiklar som beskriver hur en bra sådan bör vara och agera. Därför blir det intressant att istället vända på frågan; hur är en bra kund egentligen? Så som vi på Vakanta påpekat innan ligger inte allt ansvar i konsultens händer när det gäller att genomföra ett bra uppdrag. Vad kan du som kund göra för att uppdraget ska bli så framgångsrikt som möjligt?

Konsultbranschen fortsätter att växa

Vi börjar närma oss slutet av 2017 och när rapporterna från börsnoterade konsultbolag redovisas talar siffrorna sitt tydliga språk – konsultbranschen är fortfarande på stark tillväxt.

Nu öppnar hotell för IT-konsulter

För företag som söker konsulter kan bristen på bostäder försvåra rekryteringar – därför öppnar nu ett hotell i Stockholm där bland annat konsulter kan bo under uppdrag.

Ta bättre hand om dina konsulter: Utvärdera dig själv!

På vägen mot ett lyckat och framgångsrikt konsultuppdrag kan du som chef och köpare av konsulttjänster inte lägga all vikt på konsultens axlar – du bär också ett ansvar! Att utvärdera dig själv som chef och ledare blir viktigt för att du ska kunna möta dina konsulter och ge dem de verktyg de behöver för att göra ett bra jobb. Vi på Vakanta tipsar om tre frågor du ska ställa till dig själv som chef efter ett konsultuppdrag.

Guiden till nya mötestekniker

Vi har tidigare frågat oss om möten är de svarta hålen som slukar all tid, vilket du kan läsa om här. Nu tar vi nästa steg och presenterar olika mötestekniker för att du kunna hålla så bra möten som möjligt. Alla möten har olika syften, och därför passar olika tekniker. Hitta inspiration till dina möten här.

Kan teknik- och it-konsulterna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i den egna organisationen?

I en undersökning av Konsultguiden kunde vi läsa en genomgång av branschernas utmaningar och möjligheter i det digitala landskapet. Professor Andreas Werr lämnade kommentarer på undersökningen och tog bland annat upp teknik- och IT-konsulternas bristande förmåga att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i den egna organisationen. Kommentaren intresserade oss på Vakanta och vi kontaktade Werr för att få en lite längre utläggning om ämnet.

Leverantören tipsar: Specificera IT-uppdraget så här

“Det blir som att leta efter en nål i höstack.” Så beskriver Björn Lindell resultatet av en dålig uppdragsbeskrivning. Och som CLO & Teacher på IT-bolaget Edument vet han vad han pratar om. Vi bad honom dela med sig av några konkreta tips – och några av de värsta misstagen du kan göra som konsultköpare av IT-tjänster.

Så påverkas konsultbranschen av GDPR

Personuppgiftslagen, PUL, har i drygt 20 år styrt över hur personuppgifter får hanteras och vem som får hantera dem. Den 25 maj 2018 tar General Data Protection Regulation, GDPR, över. Det är en ny lag som ska öka medborgarnas rättigheter och integritetsskydd. Lagen ställer höga krav på myndigheter och företag. Hur påverkas konsultbranschen av lagen? Axel Tandberg, juristen som är proffs på personuppgiftsfrågor, svarar.

Ta lärdom av Transportstyrelsens IT-skandal

Transportstyrelsens IT-skandal har uppdagat en diskussion gällande statliga verksamheters outsourcing av tjänster. David Frydlinger påtalar detta i ett debattinlägg hos SVT Opinion och menar att outsourcing är viktigt för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i en digitaliserad värld. Något som kan överföras till NGO:s upphandlingar av konsulter som hanterar känslig information. Ta tillfället i akt och lär dig av skandalen!