Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Så löser Vakanta riskerna med GDPR för konsultköpare

GDPR som sedan maj i år ersatte personuppgiftslagen reglerar som bekant hur vi lagrar och hanterar personuppgifter. Det betyder såklart en del för företag, även dem som jobbar med konsulter. Så här löser Vakanta de potentiella problemen!   Du har tidigare kunnat läsa en artikel hos oss som handlar om hur just konsultbranschen påverkas av GDPR. I den artikeln intervjuade vi juristen Axel Tandberg och han gav oss, med hjälp av sin expertis, svar på vad GDPR innebär för branschen och vad du som köper konsulttjänster behöver tänka på. Här kan du läsa en snabb recap av det, vilka risker som finns för dig som konsultköpare och hur vi på Vakanta undviker dem.  

Recap: Vad betyder GDPR för konsultbranschen?

För att sammanfatta; i intervjun med Axel Tandberg framkommer det att just konsultbranschen påverkas av GDPR eftersom den kräver omfattande hantering av personuppgifter i form av CV:n och andra personliga dokument. Enligt GDPR behöver du ta hänsyn till följande:
  • Antingen måste kandidaten gett sitt aktiva samtycke för att du ska få lagra personuppgifterna, annars behöver du kunna motivera lagringen av personuppgifterna med annan giltig grund
  • Du måste alltid kunna redogöra varför personuppgifterna lagras, vad de ska användas till och vem som har tillgång till dem för kandidaten
  • Kandidaten måste alltid ha möjlighet att be er som företag radera uppgifterna
  • Om en rekryteringsprocess är avslutat måste uppgifterna tas bort, annars behövs kandidatens samtycke för att behålla dem
  • Du behöver ha en strukturerad hantering och dokumentation över varför du lagrar personuppgifter
Rätt och slätt berättar Axel Tandberg att GDPR är ganska likt PUL, men du behöver informera tydligare och mer kring din hantering och lagring av personuppgifter. Läs intervjun med Axel Tandberg här!  

Vilka risker finns det?

Riskerna med att inte följa GDPR är ganska omfattande och allvarliga. Om du gör avstick från lagen kan du bli straffad med en sanktionsavgift. Det är mycket den här sanktionsavgiften som satt fart på det omfattande arbetet med GDPR som de flesta företag satt igång med. För egentligen skiljer den sig inte drastiskt från PUL, men sanktionerna är betydligt saftigare. Det kan komma att handla om hela 4% av företagets globala omsättning eller 20 miljoner euro. Inga småpengar alltså. På grund av detta finns det helt enkelt inte någon plats för att misslyckas. Konsultbranschen måste alltså gå från ostrukturerad till strukturerad.  

Så löser Vakanta problemen!

Med strukturerad syftar vi till hanteringen av information kring en konsult - enkelt sagt, CV:n. Det vanligaste tillvägagångssättet har tidigare varit att skicka CV:n via mail. Med GDPR uppstår det problem med det alternativet. Delvis blir de svårt att kontrollera var informationen tar vägen och om det över huvud taget raderas när den inte behövs längre. Hos Vakanta erbjuds du ett strukturerat alternativ genom att:
  • Du aldrig behöver ta emot ett CV på mailen igen, alla är nämligen samlade på plattformen
  • Du behöver inte heller hantera någon kommunikation kring kandidaterna via mail heller och därmed riskera att personuppgifter sprids okontrollerat. All kommunikation finns samlad hos Vakanta och är alltid tillgänglig att hämta, ändra eller radera.
  • Du riskerar inte att glömma information kring bortvalda kandidater i olika mailkorgar, som kan bli ett stort problem, utan det hanteras automatiskt i Vakanta.
  • Du uppnår en betydligt högre grad av säkerhet hos Vakanta, då de inom din organisation som behöver det kan få ett inlogg där all information ni behöver är samlad och därmed har ni kontroll över vilka som ser informationen.
Genom att använda Vakanta får du tillgång till ett strukturerat verktyg för hanteringen av konsulter och skapar bättre förutsättningar för att inte hamna i knipa när det kommer till GDPR.