Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Funderar du på att befordra någon? Leta efter de här egenskaperna!

Enligt en undersökning från Randstad skulle 58% av de svarande kunna tänka sig att gå ner i lön om det betydde att de fick jobba för en bra chef. Men vad är det egentligen som gör en bra chef? Randstad US har genomfört en undersökning där de ämnat förstå varför människor väljer att säga upp sig från sina arbeten. En av de mest anmärkningsvärda siffrorna i resultatet är att 60% av de svarande har lämnat eller skulle lämna ett jobb på grund av en dålig chef. 58% skulle i sin tur till och med kunna tänka sig att gå ner i lön för att få jobba för en bra chef.   Uppenbarligen är en bra chef essentiell för att medarbetare ska trivas på arbetsplatsen och därmed blir valet av den chefen väldigt viktigt. Så, vad är det egentligen som gör en bra chef? Marcel Schwantes intervjuade Jim Link, HR-chef på Randstad i USA för Inc.com, för att ta reda på just det och han lyfte 6 specifika egenskaper:    

Empati

Trots att det finns många olika ledarskapsstilar menar Jim Link att sambandet mellan empati och förmågan att behålla anställda är starkt. Han menar även att de bästa cheferna har sin emotionella intelligens och empati gemensamt.    

Förmågan att sammankoppla och samarbeta

I tidigare undersökningar som Randstad genomfört har det framkommit att många anställda vill känna sig sammankopplade med sina chefer. Många vill känna att de jobbar i en miljö som värdesätter bra samarbete och att deras chef ska möjliggöra den.  

Utvecklande

En annan egenskap som värdesätts högt i en chef är förmågan att se sina medarbetares styrkor och stötta dem. Många medarbetare vill nämligen känna att deras utveckling är viktig för deras chef.  

Värdesätter sina anställdas emotionella behov

Det finns som känt skillnader i anledningarna till varför vi befinner oss på en arbetsplats. Vissa av dem är ekonomiska och vissa är emotionella. En bra chef värdesätter och tar hänsyn till de emotionella behoven hos de andra som befinner sig på arbetsplatsen.  

Möjliggör en flexibel arbetsmiljö

Andra av Randstads undersökningar visar också på att många anställda på olika arbetsplatser trivs bättre om miljön är flexibel. Alltså, behövs en chef som ser, förstår och tillåter olika behov att ta plats och kan möta dem.   Belönar sina anställda ekonomiskt Trots att undersökningen visar att många skulle välja en lägre lön om det betydde att man fick jobba för en bra chef vill ingen känna att de står still i sin karriär. Chefer som belönar sina anställda ekonomiskt med jämna mellanrum visar dem att de aldrig kommer att stå still.   Vill du veta mer om hur du ska tänka kring nya anställningar, befordringar eller ledarskap? Följ vår blogg här!