Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

2 vetenskapligt förankrade metoder för motiverande ledarskap!

Att hitta motivation är knepigt som det är. Att motivera andra är ännu svårare. Men faktum är att det finns vetenskapligt förankrade sätt att motivera sina medarbetare som fungerar! Semestern är slut, mörkret är på ingång och som vi vet innebär det ofta en svacka i motivationen på jobbet. Som chef kan det upplevas svårt och utmanande att vända den skutan. Det är inte heller en valmöjlighet att inte göra det. Bristen på motivation har nämligen påvisad negativ effekt för produktiviteten på arbetsplatsen. Men misströsta inte, det finns faktiskt handfasta tips för att slippa den här svackan, tips som har vetenskapligt stöd - läs om dem här! Låt medarbetare se sitt arbete I dagsläget arbetar många av oss digitalt, vi lagrar vårt arbete i ett moln och kan sköta det varsomhelst ifrån. Praktiskt - ja, motiverande - inte alltid. Hur kommer det sig? Enligt Dan Ariel, som är professor i beteendeekonomi, beror det på att vi inte fysiskt kan se frukten av vårt arbete. Vi kan inte visualisera det vilket hämmar viljan att fortsätta. Enligt studier utförda av Ariel, som han berättar om i sitt TED talk, visade det sig att i fallen där personer fysiskt kunde se vad de hade skapat var det mer sannolikt att de skulle fortsätta att arbeta. Något så enkelt som att kunna ta på sin skapelse motiverar alltså människor att göra mer. Ett praktiskt tips för dig som ledare är alltså att undersöka olika möjligheter att fysiskt förkroppsliga dina anställdas arbete. Det kan göras med hjälp av olika verktyg, enkla som mer avancerade. I vissa fall kan det vara så enkelt att använda en skärm eller whiteboard för att tillåta personalen att se och kunna skriva upp vad de åstadkommit. I andra fall kan du använda dig av mer avancerade metoder och ta inspiration från Ariels studie där de medverkande får bygga legorobotar! Fira prestationer inte framsteg En annan anledning till att produktiviteten saktar ner ibland handlar om målsättningar. Vanligtvis skulle vi tro att målsättningar bara är positivt för produktivitet och till viss del är det sant. Däremot ligger den stora utmaningen i att nå målet. Enligt Peter Gollwitzer, professor vid NYU, beror det här på att vi människor psykologiskt upplever framgång bara av att uttala våra mål och ännu mer när vi tar små kliv mot det. Vilket i sin tur resulterar i att vi saktar ner. Vi tar ut lyckan i förskott och det sker på bekostnad av den fortsatta produktiviteten. För att undvika det här kan du som chef skifta fokus från framsteg till prestationer. Håll fokus på målet och hjälp dina anställda att planera nästa steg. På så sätt undviker ni att processen bromsas upp på grund av en falsk känsla av framgång. Du ska såklart inte sluta med att fira det dina anställda åstadkommer men förflytta firandet tills efter målet är nått. På vägen kan du motivera dina anställda med hur mycket du tror på att de kan nå målet. Är du nyfiken på fler tips kring ledarskap och utveckling? Ta en titt på vår blogg här.