Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Det här missar du som inte anlitar konsulter

Många företag brottas med balansen mellan att anställa arbetskraft på permanent basis eller att anlita konsulter med särskild expertis under en kortare tidsperiod. Men i många fall är det både bättre och enklare att hyra in personal istället för att anställa. Ett företag som är i behov av en större personalstyrka måste ta ställning i rekryteringsfrågan: ska vi anställa ny personal permanent eller ska vi anlita konsulter? Det finns många fördelar med att anlita konsulter istället för att anställa personal på permanent basis – här förklarar vi varför och går igenom vad du missar om du inte anlitar konsulter.

Garanterad hög kompetens

För konsulter finns det betydligt mindre utrymme för att ”ha en dålig dag på jobbet”. Kraven från uppdragsgivaren gör att konsulter förväntas prestera på topp – de är där för att bidra med sin expertis. Men även internt ställs det höga krav. En konsultfirma anställer naturligtvis bara de bästa konsulterna för att deras tjänster ska vara eftertraktade och en egenföretagare måste alltid prestera och uppvisa hög kompetens för att få nya uppdrag. En högt ställd kravbild från alla håll ger hög kompetensnivå.

Tillgången till hela marknaden

Livet som konsult har fördelar såsom mer frihet och möjligheten att själv välja nya uppdrag. Därför är det många på arbetsmarknaden som vill vara och är konsulter. Det gäller framför allt de som besitter den allra vassaste expertisen. Om man konsekvent väljer att inte anlita konsulter så går man miste om en stor del av urvalet på marknaden – och särskilt de med störst kompetens. Den som vill attrahera arbetskraften med störst kompetens bör vara öppen för att både hyra och anställa personal.

Flexibiliteten

Om samarbetet mot förmodan inte skulle fungera så är det betydligt enklare att avsluta ett konsultkontrakt än att göra sig av med tillsvidareanställd personal. Att säga upp eller omskola den befintliga personal är betydligt mer omständligt och är både tidskrävande och kostsamt.

Mer kompetens för pengarna

På tal om kostsamt. En stor fördel med konsulter är att de bara kostar när han eller hon faktiskt arbetar. Företaget som anlitar konsulten behöver inte bekosta konsultens kompetensutveckling, sociala avgifter och försäkringar exempelvis. Mer kompetens för pengarna!

Nya perspektiv

Man kan argumentera för att det är en nackdel att konsulten inte är insatt i organisationskulturens alla normer och oskrivna regler, men samtidigt kan det också vara en stor fördel. Många organisationer mår bra av att någon kommer in med ett utifrånperspektiv och det kan fungera som en bra katalysator för förändring. Och vid känsliga frågor kan det vara en fördel att en konsult inte behöver ta hänsyn till det rådande företagsklimatet. Det är alltid nyttigt med med nya perspektiv.

Den enkla processen

Sist men inte minst – att anlita konsulter behöver inte vara krångligt. Tvärtom är det en tämligen enkel process. Vakantas webbaserad plattform erbjuder ett enklare sätt att hitta, anlita och administrera konsulter. Med direkt tillgång till över 250 konsultbolag och mäklare kan du enkelt jämföra konsulter från olika bolag och hitta en konsult som passar ditt behov. Oavsett om du behöver enstaka konsulter eller en kontinuerlig lösning för organisationens konsulthantering kan du använda dig av Vakanta. Det finns många fördelar med att använda sig av inhyrd kompetens och vår målsättning har alltid varit att det ska vara enkelt att anlita konsulter. Är ditt företag i behov av konsulter? Skicka din förfrågan i tre enkla steg i Vakantas verktyg och jämför konsulter från Sveriges främsta konsultbolag!