Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Konsultexperten tipsar: så hanterar man kundernas förväntningar

Arbetssituationen som konsult är speciell. Många yrkesgrupper är vana vid att ständigt bli bedömda och granskade på arbetet men för en konsult är det ofta extra hårt tryck. En konsult måste prestera på topp för att samarbetet ska fungera och för att få nya uppdrag i framtiden. Genom hela livet arbetar vi mot en slutprodukt, ett mål – oavsett om det gäller arbete, vår familj eller en hobby. Som konsult arbetar du tillsammans med en tredje part mot ett uppsatt mål. Men ibland är målet och slutprodukten otydligt, godtyckligt eller helt enkelt ur din kontroll. Alla har sina egna förväntningar på vad samarbetet ska generera och ibland överensstämmer inte parternas förväntningarna med varandra. Människor gillar att veta vad de kan förvänta sig och vad som förväntas av dem. Det gäller inte minst inom arbetslivet. Hur ska man då göra för att minska risken att förväntningar inte uppfylls? Eller att alla parter inte har samma uppfattning om vad ett lyckat resultat är? Det är ett dilemma som många konsulter kan komma att stå inför. Lindsay Tanne är grundare och VD på LogicPrep, ett utbildningsföretag som hjälper familjer på konsultbasis med rådgivning kring college-antagningar i USA. Lindsay och hennes medarbetare på LogicPrep har i allra högsta grad erfarenhet av förväntningar som inte uppfylls och drömmar som krossas. Lindsay delar med sig av hennes knep för att lösa den här problematiken:

Lägg fokus på det du kan kontrollera

Vi kan inte kontrollera allas förväntningar eller föreställningar om slutresultatet. Det vi däremot kan kontrollera är vägen dit. I början av varje konsultuppdrag sätter Lindsay upp en tydlig plan för hela processen – skapar och redogör för tidslinjen och pekar ut eventuella fallgropar. Genom att göra detta kan de förutse kundernas behov innan de uppstår. Varje år reviderar LogicPrep deras processer och system för att lära sig av sina misstag. De använder all kunskap från varje nytt uppdrag tillsammans med den feedback de från kunderna för att i slutändan bli bättre konsulter. ”Använd dina lärdomar för att förbättra de steg i processen du har kontroll över. Då är processen, oavsett slutresultatet, så förutsägbart och tydligt som möjligt.”

Var närvarande i hela processen

I alla relationer eller samarbeten där det inte finns någon resultatgaranti kommer det att finnas både bra och dåliga stunder. För ett lyckat samarbete ska konsulten se till att vara där oavsett om det är ett bättre eller sämre tillfälle. Uppföljning av samarbetet är ett steg som lätt kan bortprioriteras men det sista kapitlet i ett samarbete ska behandlas lika delikat som det första mötet, tycker Lindsay Tanne. Ett effektivt och fungerade konsultsamarbete ökar sannolikheten för ett lyckat resultat. Men resultatet är definitivt inte det enda som spelar roll när ett samarbete ska utvärderas. Vi är alla människor, vilket betyder att ingenting är garanterat. Alla önskar att de kunde se in i framtiden – eller åtminstone förutse den pricksäkert. Men vi får nöja oss med att ge oss själva de bästa möjliga förutsättningarna för att göra ett bra arbete.