Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Lär känna dina tre typer av kunder

En grundförutsättning för att driva ett företag är att ha koll på vem du säljer till. De mest framgångsrika företagen har alltid järnkoll på vem kunderna är och vilka behov de har. Men hur skiljer sig olika kunder? Det ska vi titta närmare på. Mindre företag som är i tillväxtfas eller har ont om resurser har inte råd att glömma bort sina kunder och vilka behov de har. Michael E. Gerber är en legend inom entreprenörskap och Inc. Magazine har flera gånger inofficiellt utnämnt honom till “the World’s #1 Small Business Guru”. Gerber menar att man lite svepande kan säga att alla företag måste se till att tillfredsställa alla sina tre kunder samtidigt. För mindre konsultföretag eller en konsult som testar vingarna på egen hand kan det här sättet att tänka på kunder vara extra lärorikt! Vilka är då de här ’tre kunderna’? Den första gruppen av kunder är den gruppen som ditt företag marknadsför sig till på en kontinuerlig basis. De är oftast stamkunder eller återkommande kunder men behöver inte nödvändigtvis vara det. Någonting som ditt företag gör och står för attraherar dem. Om ni ger den här gruppen av kunder en bra upplevelse kostar de inte mycket att behålla. Kunden vet därefter vad de får och den här kundgruppen kräver inga omfattande marknadsföringsinsatser. Den andra gruppen kallas ofta för ’oregelbundna kunder’ och består av den grupp människor som som ditt företag bör försöka nå genom er marknadsföring. Den här kundgruppen känner kanske inte till ditt företag, eller köper bara din produkt eller tjänst vid särskilda behov eller tillfällen. Hela köpupplevelsen för den här kundgruppen måste vara perfekt. Interaktioner med personalen, produkten i sig och miljön – allt måste övertyga den här kunden om att ditt företag är bättre än konkurrenterna. Michael E. Gerber menar att stamkunder får ditt företag att gå runt men att få in oregelbundna kunder genererar tillväxt. Den tredje och sista gruppen är den som sticker ut mest. Det är nämligen den grupp som är framtida potentiella investerare eller köpare av din verksamhet. Hur når man dem? Till att börja med kan naturligtvis effektiv marknadsföring få den här gruppen intresserade av ditt bolag. Men du kan egentligen använda samma tillvägagångssätt för att knyta till sig potentiella investerare som att göra en engångskund till en återkommande kund. Investerare vill inte bara köpa en framgångsrik verksamhet – de vill köpa ett fungerande system. Så se till att kundupplevelsen är exemplarisk och att du har ett fungerande system för ditt bolag. Då skapar du en attraktiv verksamhet som har goda chanser att både växa och köpas upp i framtiden! Vakanta lägger stor vikt vid att förenkla konsultinköp för dig som kund. Vårt verktyg är webbaserat, enkelt att använda och samlar alla dina konsultinköp på ett och samma ställe. Bli en bättre konsultinköpare med Vakanta!