Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Utmaningar och förändringar i konsultbranschen

Konsultbranschen är på ett sätt ganska enkel; någon erbjuder sin kunskap genom olika tjänster som andra kan ta del av och betala för. Samtidigt är det ett yrke som moderniserats och anpassats till vårt samtida samhälle, med globalisering och digitalisering. I horisonten kan vi kan vi skymta nya processer, affärsmodeller och beteenden. Kommande förändringar och utmaningar i konsultbranschen helt enkelt.

Hur ser framtiden ut?

Att konsultyrket skulle vara världens äldsta yrke är kanske något som kan ifrågasättas, men hur som helst är det ett yrke som funnits under en lång tid. Precis som alla andra yrken förändras konsultbranschen och anpassas till den värld vi lever i idag. Samhället plockar bort, lägger till och modifierar för att allt ska passa människan så bra som möjligt. Även om själva grundidén med konsultyrket alltid har sett likadan ut har branschen fått ta på sig den globala och digitala kavajen i takt med att samhället utvecklats. Idag är det till exempel inget konstigt med att stora delar av konsultköpet sker via webben. Det är inte heller konstigt att konsulter kan befinna sig i ett annat land än där kunden finns. Hur ser då den framtida konsultbranschen ut, vad finns det för kommande utmaningar och förändringar?

Kundernas kompetens ökar och kompetens standardiseras

När den tekniska utvecklingen vinner ny mark varje dag ökar möjligheten för företag att bli större, snabbare och effektivare, vilket ju är positivt. Samtidigt minskar behovet av den kvalitetssäkrings- och integrationsfunktionen som konsulter har erbjudit, eftersom kundernas kompetens har ökat och kompetens har standardiserats. En stor utmaning för många konsultföretag blir därför att skifta från att ha erbjudit resurser, till att leverera fullpaketerade lösningar. Vidare blir ytterligare en utmaning att hitta sätt att bemöta den globala konkurrensen. Priserna på tjänsterna som svenska konsultföretag kan erbjuda skiljer sig från lågkostnadsländerna och det gäller att bemöta detta på ett rimligt sätt. Kanske ska man lämna vissa affärsmodeller i Sverige, och istället skapa nya?

Krav på säkerhet

Med tanke på till exempel Transportstyrelsens IT-skandal, och att GDPR snart träder i kraft kommer kravet på informationssäkerhet att trappas upp. Människan har fått allt större respekt för integritetsskydd och detta påverkar företagen och sätten att hantera det på en organisatorisk nivå. Företag kommer behöva att gå igenom en process av strukturering dels på grund av att lagen förändras, dels för att kunder och privatpersoner kräver det. Faktumet att 23000 svenskar har valt att bli “bortglömda” på Google indikerar på att vi tar allvarligare på informationssäkerhet och var våra personuppgifter cirkulerar. Läs mer: Ta lärdom av Transportstyrelsens IT-skandalSå påverkas konsultbranschen av GDPR

Transparens allt mer grundläggande värdering

En förändring som gäller fler branscher än bara konsultbranschen är kravet på transparens. Det har blivit en grundläggande värdering hos gemene man och det tvingar företagen att öppna upp de dörrar som tidigare varit stängda. I och med att konsultköparna kräver mer och mer insyn och möjlighet att kontrollera sina konsultköp kommer de traditionella processerna att bytas ut eller uppdateras. Vakantas verktyg är ett exempel på verktyg som hjälper konsultköparna att ta kontroll över sina konsultköp, och som underlättar själva köpprocessen. Verktyget tillgodoser även kundernas behov av kostnadskontroll och jämförande av leverantörer eller konsulter. Något som blivit allt viktigare för kunden.

Nödvändigt att hålla sig uppdaterad

Sammanfattningsvis står konsultbranschen inför stora förändringar, och nya krav som kan bli tuffa utmaningar för många företag. Det är tydligt att förmågan att hålla sig uppdaterad och att möta nya förändringar är en nödvändighet för att företaget ska överleva. Att rida på gamla framgångsvågor är inte en möjlig strategi.