Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Vinn fler uppdrag som konsultsäljare: 5 steg

Det säger sig självt att du inte är ensam i kampen om att vinna uppdrag som säljare av konsulttjänster. Att plocka hem uppdrag är en vital del i arbetet som konsultsäljare och därför blir det extra viktigt att hitta sätt för att göra processen så lukrativ som möjligt. Men, hur gör man?
  1. Hitta din specialitet
Du är som sagt inte den enda som säljer konsulttjänster. Allt fler säljer idag sina kompetenser som konsulter. Därför gäller det att du kan formulera vem du är, vilka konsulter du säljer och vad du kan erbjuda som gör dig bättre än dina konkurrenter. Ta dig tid till att fundera och ringa sedan in det område där du är specialist. På så vis underlättar du för konsultköparna att förstå varför de ska anlita dina konsulter.
  1. Bestäm vem som är din kund
Att bestämma vem du säljer till, vem som är din kund, handlar också om att hitta sin profilering. Gå inte i fällan att försöka vara alla till lags. Om du arbetar för en leverantör, eller om du frilansar, och kvaliteten är prioriterad är priserna också därefter. Då är det sällan en god idé att besvara förfrågningar från kunder som sätter priset i första rummet. Genom att ha en tydlig bild om vem du säljer dina konsulttjänster till blir urvalet av kunder lättare att hantera. Det blir också lättare att veta vilka uppdragsförfrågningar du ska leta efter och välja att kontakta. På Vakanta samlas uppdragsförfrågningar på ett och samma ställe, för att underlätta både för leverantören och köparen. Köparen väljer vilka leverantörer som uppdragsförfrågan ska skickas till och leverantören kan enkelt besvara dem.
  1. Visa att du finns
Syns du inte, finns du inte. Det är ett gammalt talesätt men det minskar inte sanningen i det - snarare tvärt om. Frågan är dock, hur gör man det bäst? Det kan verka svårt med tanke på hur många möjligheter det finns att annonsera om sin existens i dagens digitala samhälle. Ett effektivt tillvägagångssätt för att visa att du finns är via Vakanta, verktyget för smartare samarbete mellan konsultsäljare och köpare.
  1. Strukturera din säljprocess
Ineffektivitet är ingen god egenskap, allra minst hos en konsultsäljare. Genom att strukturera din säljprocess får du kontroll och därmed styrning över möjliga och pågående affärer. Följden blir att du får de affärer du vill ha och dina kunder blir nöjda. Onödiga möten och telefonsamtal kostar mycket pengar och tid, så arbeta smartare och spara in på båda. Ett sätt att strukturera upp din säljprocess är genom Vakanta. Genom vår plattform kan du sköta kundkontakten digitalt och göra processen smidigare. Något som kunderna Viaplay och Flir håller med om.
  1. Be om feedback
Bästa sättet att utvecklas är genom att få veta vad du kan förbättra. Genom att få feedback kan du få reda på om det finns ett glapp mellan hur du uppfattar dig själv och dina prestationer jämfört med hur andra ser på det. Tack vare Vakanta finns det möjlighet för konsultköparna att utvärdera konsulterna de anlitat och hur processen fungerat. Ett smart sätt för att kunna förbättras som konsultsäljare. Vill du sälja dina konsulttjänster via Vakanta och vinna fler uppdrag? Läs mer här!