Sälj smartare.

Bli exponerad för konsultköpare. Få fler affärer och effektivare samarbeten med dina kunder.

Effektivare samarbeten
Få ut max av ramavtal
Bli exponerad för nya affäerer

Vakanta är ett verktyg som hjälper företag att bli bättre på att köpa konsulter, utan att viktiga relationer påverkas. Det gynnar dig som leverantör. Vakanta fungerar som ett stöd till viktiga relationer och gör dig som leverantör mer tillgänglig för konsultköpare, när behovet väl uppstår. Som leverantör i Vakanta besvarar du enkelt förfrågningar, får koll på dina uppdragsprocesser och får en bra överblick över dina kunder och uthyrda konsulter.

Ramavtal blir lätt en jaktlicens. Istället för att ni skall leta affärer och springa på onödiga möten så kan era kunder enkelt synliggöra er som leverantör för alla sina chefer. Antingen blir ni förvalda och får ta del av alla förfrågningar eller så syns ni som en valbar leverantör i beställningsflödet, i de kompetensområden som kunden valt att synliggöra er. Att lägga mer fokus på leverans än proaktiv försäljning skapar tid- och kostnadsbesparingar för båda parter.

Som en del av leverantörsnätverket blir du tillgänglig för alla konsultköpare som använder Vakanta. Det innebär att ni kan få chansen på nya affärer, tillsätta fler konsulter och växa på både nya och befintliga kunder.

Leverantörer som är anslutna till Vakanta

Skapa ett leverantörskonto

När du skapar konto blir du ansluten till Vakantas nätverk. Det innebär att du blir tillgänglig för företag och beställande chefer som använder Vakanta för sina konsultinköp.

Enskild användare?

Skapa konto och anlita de bästa konsulterna till rätt pris genom effektiv konkurrensutsättning i varje förfrågan.

 

– Access till 160+ konsultleverantörer
– Jämför och anlita konsulter i en förfrågan
– Överblicka och hantera anlitade konsulter

 

 

Helt kostnadsfritt!