XLENT IT Consulting AB

About

XLENT är en stolt IT konsult-organisation med lokal förankring. XLENT kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang.
XLENT har drygt 200 skickliga medarbetare på 12 orter, varav ett 100-tal finns i Stockholm.

Work categories

  • IT
Regeringsgatan 67
11156 Stockholm