UhrVIS

About

Hans Uhrus
Jag har lång erfarenhet av kommunikation. I roller som Informationschef, Investor Relationsansvarig, VD och Kommunikationschef har jag jobbat både operativt och strategiskt. Jag verkar genom bolaget UhrVIS med rådgivning och operativa uppdrag, antingen i konsultrollen eller i Interimsuppdrag.

För att kunna ge optimal tillgänglighet och kvalitet samarbetar jag ibland med associerade konsulter, men oftast genomför jag uppdragen själv.

Jag jobbar med PR, PA, IR och utvecklade medierelationer. Jag är specialist på kriskommunikation, både i det akuta skeendet och i förebyggande aktiviteter.

Exempel på hur jag stärker kommunikationen är:

Rådgivning inom kommunikation inklusive PR, PA och IR samt skapa publicitet och kännedom
Ansvar för bolags löpande kommunikation
Talesperson för privatpersoner och företag
Strategiskt stöd för kommunikationschefer och kommunikationsavdelningar
Utbildning inom kriskommunikation och medierelationer genom seminarier och kurser.
Medieträning, medierådgivning och krishantering
Föredrag för ledningsgrupper och styrelser
Etablering av kommunikationsplaner
Interimsroller inom kommunikation, exempelvis Kommunikationschef och IR-chef (två år utsedd till Sveriges bästa IR-chef)
Förebyggande aktiviteter för kriskommunikation bland annat genom en Kriskommuniktionsförsäkring
Aktivt stöd och resurs i den mediala krisen
Ansvar för nyhetsrum och framtagande av pressmeddelanden. (Jag har vunnit pris ”Sveriges bästa nyhetsrum”.)

Work categories

  • Finans
  • Information och kommunikation
  • Management
  • Marknadsföring
  • Media och produktion
  • PR

Regions

  • Södermanlands län
  • Stockholms län
  • Uppsala län
  • Västmanlands län
Tällbergsgränd 3
167 71 Bromma