Spectrum Digital Solutions AB

About

Spectrum är ett affärs- och IT-konsultföretag. Vår kärnkompetens är att förstå affärsprocesser och att leverera skräddarsydda lösningar med syfte att skapa mätbar affärsnytta och resultat. Vi hjälper våra kunder ”från strategi till genomförande”.

Våra konsulter beskrivs enklast som proaktiva, rådgivande och självgående. Vi sammanfattar det med att kalla dem seniora. Med lång erfarenhet från olika branscher och verksamhetsområden är de vana och bekväma med att sätta sig in i nya verksamheter och arbetsuppgifter. Den erfarenhet de kommer med bidrar många gånger till att de tillför nya insikter och perspektiv.

Här följer de vanligaste typen av roller våra konsulter har hos våra kunder:

IT

- Systemutveckling
- Gränssnittsutveckling
- Systemintegration
- Arkitektur
- Databasoptimering
- Applikationsutveckling
- Inbyggda system

Management

- Förändringsledning
- Processledning
- Kravhantering
- Utrullning
- Interimschef
- Projektledning

Work categories

 • Affärsanalytiker
 • Business Intelligence
 • Designer
 • Dokumentation
 • Infrastruktur och nätverk
 • IT
 • IT-säkerhet
 • Krav analys
 • Kvalitetssäkring, provning och validering
 • Lager och logistik
 • Logistik
 • Management
 • Metodik
 • Mjukvaruutveckling och test
 • Produktägare
 • Program ansvarig
 • Programmering/utveckling
 • Projektledare
 • Systemarkitekt
 • Systemförvaltning
 • Teknik och industri
 • UX & UI designer/AD
 • Web-analys
 • Webbdesign
Larochegatan 5
21134 Malmö