SACORE AB

About

Ge M3 användarna både motivation och körglädje

I linje med undersökning som gjorts (Bl.a. Chaso report, 2009), upplever ca 2/3 av företagen, att deras ERP implementering varit bristfällig eller i vissa fall till och med misslyckad. Detta kan förstås ha flera orsaker. Många gånger betyder det att man har omotiverade användare eller med kunskapsbrister. Vilket riskerar att användare registrerar felaktiga indata. Fel som sedan används vidare i processen, för att exempelvis ger fel info till kund, och/ eller fel i olika kostnadsfelberäkningar.

Jag har erfarenheten och vet betydelsen av hur viktigt det är att informera, instruera och utbilda användare, för att det ovannämnda inte ska ske. Jag vill för Er, vara en resurs inför eller under en systemimplementering/ uppgradering. Men även vara ett stöd för Er i systemets förvaltningsfas mellan uppgraderingarna. Eller kanske i fallet, då Ni har en generell koncern konfigurering av M3, efter givna förutsättningar. Och att då på bästa sätt kunna trimma arbetssätt och system för att det ska fungera på bästa sätt för Er lokala sajt. Jag agerar gärna även som er M3 resurs, för kommunikation både internt och externt.

Mitt mål är att Ert företag ska använda ett ERP system, som sköts av motiverad och målinriktade användare. Med hjälp av detta, orsaka färre felaktigheter i både grund- och rapporteringsdata. Detta kommer bl.a. ge Er bättre kostnadseffektivitet, och en säkrare leveransprecision.
Hur motiverade är Era användare? Och hur är deras vilja/ engagemang, att göra ett korrekt och säkert arbete i systemet? Hur bra fungerar kommunikationen mellan användare/ personal mellan olika avdelningar inom produktionsverksamheten? Samt, hur bra förståelse har dom för varandras behov, och de olika verksamhetskrav som kan gälla?

Vill ni veta mer om hur ni kan dra nytta av mina erfarenheter/ kompetenser, så förslår jag att vi talas vid och även träffas för vidare samtal.

Work categories

  • Affärsanalytiker
  • Automation
  • Helpdesk
  • IT
  • Lager och logistik
  • Management
  • Produktion
  • Systemförvaltning
  • Teknik och industri
  • UX & UI designer/AD
Gullbergsgatan 12
582 46 Linköping