QBOX Stockholm AB

About

Vi levererar erfarna oberoende ledare och tekniska experter inom Test & QA. Specialisering möjliggör en ny nivå av leveranskvalitet, på plats hos våra uppdragsgivare. Sättet vi säljer konsulter på kräver långsiktiga stabila relationer, förtroendet i dessa relationer är skälet att vi lyckas så bra.

Ledning – Testledare och QA-Coacher är två typiska ledarroller. QA-Coachning är vårt senaste erbjudande där vi levererar processkunniga personer som är med i förändringsarbete i någon form. Uppdragen drar ofta åt det agila hållet och rollen kallas ibland även för Agil-Coach, även om vi är tydligt inriktade mot QA. Våra ledare jobbar med allt ifrån processer till team-byggande, mindset och motivation.

Teknik – Tekniska testuppdrag delas ofta in i två grupper, funktionella och icke funktionella. Den funktionella verktygsstödda testningen vi involverar oss i är ofta utvecklingsnära, framtagning av testautomatiseringslösningar som exempel. Den icke funktionella inriktar sig typiskt på prestanda och tillgänglighet, även den är utvecklarnära och involverar i huvudsak simuleringar, mätningar och analys. Testmiljöuppdrag hamnar också i teknikspåret.

Work categories

  • IT
  • Programmering/utveckling
  • Test
  • Testansvarig

Regions

  • Stockholms län
Vasagatan 7
11120 Stockholm