ProData Consult AB

About

ProData Consult är ett av de största oberoende konsultföretagen i den nordiska regionen. Företaget har sitt huvudkontor i Köpenhamn med filialer/dotterbolag i Danmark, Sverige och Norge samt Tyskland, Nederländerna och Polen. Vårt omfattande nationella och internationella nätverk av affärs- och IT-konsulter gör att vi kan identifiera och presentera rätt konsult för din verksamhet. Vi ser till att våra konsulter har relevant branscherfarenhet och rätta kompetenser för att lösa det konkreta uppdraget.
Ledare inom den privata och offentliga sektorn utmanas dagligen av strategiska och operativa uppdrag inom globalisering, effektivitet, tillväxt och utveckling. Som ett konsultföretag erbjuder ProData Consult kompetent och oberoende rådgivning, tjänster, utveckling, drift och testning för att hjälpa verksamheter att nå sina mål, skapa resultat och få framgång.
Vi är en av de största leverantörerna av affärs- och IT-konsulter inom vårt segment, och vi levererar endast seniorkonsulter och specialister med minst fem års professionell erfarenhet och expertkunskap inom de kärnkompetenser som efterfrågas. ProData Consult har ett brett kontaktnät och vi har mer än 10 000 validerade affärs- och IT-konsulter som täcker mer än 4 000 olika kompetenser. Våra konsulter har en genomsnittlig erfarenhet av mer än 10 år.
ProData Consult har specialiserat sig på att finna affärskonsulter med djup, sektorspecifik kunskap inom följande industrier:
Finansindustrin
Energisektorn
Transport- och logistiksektorn
Telekommunikations och IT-industrin
Vi har en ingående förståelse av de utmaningar de här industrierna möter och vet vilka kompetenser som efterfrågas. Vi arbetar med de största företagen, och vi är bland de största leverantörerna av konsulter till dessa industrier i Skandinavien.

Ett konsultföretag i tillväxt
Verksamheten har existerat sedan 1994. ProData Consult grundades av IT-konsulter och ägs nu av en ledande grupp av medarbetare och styrelseledamöter. Företaget har upplevt en stadig tillväxt de senaste åren och har kontinuerligt utvidgat ett nationellt och internationellt nätverk av konsulter i Norden och Europa. Vi levererar konsekvent ett positivt ekonomiskt resultat, och har upprepade gånger vunnit erkännande som ett gasellföretag vilket betecknar ett tillväxtföretag som minst har fördubblat sina intäkter över en fyraårsperiod.
År 2016 tjänade ProData Consult Group €93 miljoner.

Work categories

 • Affärsanalytiker
 • Business Intelligence
 • Drift och support
 • Helpdesk
 • Infrastruktur och nätverk
 • IT
 • IT-säkerhet
 • Management
 • Programmering/utveckling
 • Projektledare
 • Systemarkitekt
 • Systemförvaltning
 • Test
 • UX & UI designer/AD
 • Webbdesign
Vretenvägen 2
171 54