Partner Up Consulting AB

About

Partner Up Consulting är ett konsultbolag som inriktar sig på områdena Strategiskt Inköp, Upphandling, Förhandling, Avtal och Projektledning inom kostnadsbesparingar. Inom bolaget finns en lång och bred erfarenhet av ovanstående arbete inom bank- och finansbranschen och då främst inom funktionerna Marknad, Retail, Kontorstjänster/FM, HR-tjänster, Konsulttjänster samt IT.

Work categories

  • HR/Inköp/Juridik
  • Juridik
  • Lön
  • Personal
  • Rekrytering

Regions

  • Södermanlands län
  • Stockholms län
  • Uppsala län
Greta Garbos väg 21B
16940 Solna