NXT Interim AB

About

NXT Interim och NXT Rekrytering är ett innovativt konsult och rekryteringsföretag som erbjuder tjänster och paketering som de traditionella företagen inte erbjuder idag.

Efter många år i branschen och förkovrande i undersökningar och forskning har vi paketerat olika lösningar för att tillgodose allas behov. Vi agerar som agent för både kunder och konsulter. Vi levererar top performers och top management personal inom vår nisch HR, IT, Ekonomi och Finans. Våra konsulter är speciellt utvalda för sina prestationer.

Under högkonjunktur ökar kompetensbristen, framförallt på specialister vilket påverkar vårt sätt att hitta kandidater. Därav har vi i princip vänt på alla processer för att alltid tillgodose våra kunder och konsulters behov. Vi ser även till att erbjuda våra konsulter alla de extraverktyg som krävs för att lyckas. Vi låter våra konsulter göra det som dom är bäst på, dvs att vara specialister.

Framtidens konsulter har en önskan om större flexibilitet och ett större engagemang i många frågor, vi tillgodoser dessa behov genom NXT Interim. Detta tillsammans med den digitalisering som ständigt pågår gör att vi snabbt kan tillgodose våra kunder och konsulters behov.

Vi hjälper våra specialister och kunder att lyckas!

”Vårt mål är att gå från att vara en innovativ utmanare i branschen till att vara det företag i branschen som alla vill slå”

Idag finns vi i Stockholm, men vårt mål är att även etablera oss i Göteborg och Malmö.
Klarabergsgatan 35
111 21 Stockholm