Nordic Procurement AB

About

Nordic Procurement har en bred tjänsteportfölj inom inköpsområdet som alltid anpassas efter kundens behov och förutsättningar. Företaget levererar inköps- och upphandlingskonsulter i både projekt och som interimsuppdrag.

Nordic Procurement har stor erfarenhet från etablering och utveckling av inköpsfunktioner inom såväl statliga som privata verksamheter. Företaget har drivit ett stort antal upphandlings- och förhandlingsprojekt inom alla områden men med tyngdpunkt inom kommunikation och IT.

Work categories

  • Affärsanalytiker
  • HR/Inköp/Juridik
  • Inköp
  • Management

Regions

  • Stockholms län
Smidesvägen 12, 2 tr
17141 Solna