Michael Page International (Sweden) AB

About

Tillsammans med Page Personnel och Page Executive utgör Michael Page en del av PageGroup som är noterad på Londonbörsen sedan april 2001. Michael Page är en av de globalt ledande aktörerna inom rekrytering av kvalificerade specialister och chefer för både permanenta, temporära och interima uppdrag. I nästan 40 år har vi hjälpt både kunder och kandidater att växa genom att erbjuda kvalitativa tjänster och har varit drivande i utvecklingen av standarden inom specialistrekrytering. Vi har nu 155 kontor i 36 länder runt om i världen.

Om Michael Page Sverige
Michael Page Sverige har mer än 15 års erfarenhet av rekrytering på den svenska arbetsmarknaden. Verksamheten startade i Stockholm och det växande förtroendet från våra kunder runt om i landet ledde till att vi öppnade vi ännu ett kontor i Göteborg 2008.

Vårt mål är att genom ett nära samarbete med både uppdragsgivare och kandidater hitta den perfekta matchningen. Det innebär allt från rådgivning till multinationella bolag i deras sourcing strategi eller att hitta rätt kompetens åt ett lokal företag till att hjälpa en jobbsökande att få drömjobbet.

Vi har byggt upp ett brett nätverk, både lokalt och internationellt, genom ständig kontakt med yrkesverksamma inom våra specialistområden. Dessa kontakter tillsammans med innovativa metoder för att hitta nya talanger utmärker oss från andra rekryteringsföretag. För att kunna garantera en effektiv rekryteringsprocess försöker vi alltid förstå våra kunders organisation, kultur och speciella behov samt ha djup kunskap om de aktuella förhållandena på arbetsmarknaden.

Work categories

 • Administration
 • Affärsanalytiker
 • Analys
 • Assistent
 • Automation
 • Back office
 • Controlling
 • Ekonomi
 • Event
 • Finans
 • Grafik och design
 • HR
 • HR/Inköp/Juridik
 • Information och kommunikation
 • Inkasso
 • Inköp
 • Juridik
 • Kontor och administration
 • Koordinator
 • Kundservice
 • Kundvård
 • Kvalitetssäkring, provning och validering
 • Lager och logistik
 • Logistik
 • Lön
 • Management
 • Marknadsföring
 • Media och produktion
 • Mekanikkonstruktion
 • Personal
 • PR
 • Process- och produktionsteknik
 • Rådgivning
 • Reception och telefoni
 • Redovisning och revision
 • Reklam
 • Rekrytering
 • Risk och rådgivning
 • Skatt
 • Sociala medier
 • Spedition
 • Teknik och industri
 • Teknisk support

Regions

 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Västra Götalands län
Mäster Samuelsgatan 42, 14tr
11157 Stockholm