Mansson Management Sweden AB

About

Månsson Management AB specialiserar sig som byggkonsult och projektledare inom bygg och fastigheter. Med lång erfarenhet inom branschen översätter vi dina krav till byggtermer och säkerställer kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Projektledning
För att ert projekt skall kunna genomföras effektivt och framgångsrikt krävs relevant, kompetent och erfaren bygg- och projektledning. Våra byggkonsulter är specialiserade på kvalificerad projektledning inom fastigheter, bostad och kommersiella byggnader.

Upphandlingar
Upphandlingar inom byggsektorn skiljer sig från många andra områden och kräver därav riktad kompetens. En upphandling är sällan en enstaka aktivitet utan en process som sträcker sig över längre tid. Vårt team bistår er inom hela kedjan.

Besiktningar
En noggrann besiktning är viktig för att tillgodose att entreprenaden har utförts enligt avtal och uppfyller de specificerade kraven. Som ackrediterade entreprenadbesiktningsmän utför vi alla typer av entreprenad- och fastighetsbesiktningar.

Kontrollansvarig
Vid större bygg-, mark- och rivningsåtgärder där det krävs bygglov eller bygganmälan krävs även en certifierad kontrollansvarig. Vi är certifierade enligt nivå K med riksbehörighet och bistår er genom hela bygg- och projekteringsprocessen.

Byggrådgivning
vi bistår fastighetsbolag, investmentbolag och bostadsrättsföreningar med rådgivning. Genom att fastställa investeringskalkyler och upprätta kostnadsscenarion i ett tidigt skede ökar chanserna till att erhålla en större vinst och snabbare process.

Kontakta oss för mer info.

Epost: Info@monz.se
Telefon: 031-7181910

eller titta in på vår hemsida
www.monz.se

Work categories

 • Bygg/anläggning
 • HR/Inköp/Juridik
 • Inköp
 • Installation
 • Juridik
 • Management
 • Mark
 • Maskiner
 • Trä/betong

Regions

 • Blekinge län
 • Hallands län
 • Jönköpings län
 • Kronobergs län
 • Skåne län
 • Värmlands län
 • Västra Götalands län
Västra Kyviksvägen 4
42930 Kullavik