Lena De Geer

About

Insource är ett konsultbolag inom Finance & Advisory. Våra konsulter stödjer beslutsfattare inom en CFO och/eller CPO:s ansvarsområde med så väl operativt, taktiskt som strategiskt arbete. I praktiken innebär det att vi kan erbjuda (hos oss anställda) konsulter på interimsbasis (Accountatnt till CFO), projekt och förändringsledning. Vi älskar till exempel att hantera stora mängder data, effektivisera/automatisera, driva förändring eller avlasta i kärn- och stödprocesser. Vi jobbar alltid ute hos våra kunder, axel mot axel, för att på bästa sätt förstå deras verksamhet och utmaningar inifrån och ut.

INTERIM I PROJEKT I CHANGE I AUTOMATION

Work categories

 • Affärsanalytiker
 • Analys
 • Controlling
 • Ekonomi
 • Finans
 • HR
 • HR/Inköp/Juridik
 • Inköp
 • Management
 • Redovisning och revision
 • Risk och rådgivning

Regions

 • Stockholms län
Västra trädgårdsgatan 9
111 53 Stockholm