iManagement

About

HÅLLBAR EFFEKTIVITET
Vi lever idag i en gränslös värld där möjligheterna i det närmaste är oändliga. Samtidigt ökar tempot, konkurrensen hårdnar och de som inte hänger med slås ut snabbare.

På iManagement tror vi på att utveckla människors medfödda förmåga att leda och organisera sig själva. Vi tror att det är grunden för att skapa hållbart effektiva organisationer.

Vi vet att hållbart effektiva företag består av människor som går till jobbet för att de vill skapa resultat och göra skillnad. Människor som vill bidra till att nå gemensamma mål och lösa de problem som faktiskt uppstår. Människor som vill utvecklas och anpassar sig till omvärldens förändringar medvetet och långsiktigt. Här hänger välmående, drivkraft och resultat ihop. Hållbart och effektivt, helt enkelt.

ANALYS OCH RÅDGIVNING
Vi gör analyser och ger råd kring tydliga strukturer, tekniska verktyg som Office 365 och beteenden i en aktivitetsbaserad fysisk arbetsmiljö.

UTBILDNING
I våra utbildningar tränas individer och grupper konkret för optimal produktivitet, motivation och kreativitet.

COACHING OCH PROCESSTÖD
Ledare, team och individer behöver löpande stöd för att förstärka och långsiktigt utvecklas i medveten takt och konsekvent nå bra resultat.

Work categories

 • Affärsanalytiker
 • Business Intelligence
 • Designer
 • Drift och support
 • Finans
 • Helpdesk
 • Infrastruktur och nätverk
 • IT
 • IT-säkerhet
 • Krav analys
 • Management
 • Metodik
 • Produktägare
 • Program ansvarig
 • Programmering/utveckling
 • SEO
 • Systemarkitekt
 • Systemförvaltning
 • Test
 • Testansvarig
 • UX & UI designer/AD
 • Web-analys
 • Webbdesign
Sveavägen 9
11157 Stockholm