I3tex

About

I3tex är ett tekniskt konsultföretag specialiserat på produktutveckling inom elektronik, mjukvara och mekanik.
Vi kan ta helhetsansvar för att driva och genomföra utvecklingsprojekt från start till mål eller förstärka ditt team
med kompetens inom ett eller flera teknikområden. Våra kunder finns i branscherna fordon, telekom, verkstadsindustri
och medicinteknik. I3tex består idag av 180 konsulter som arbetar som konstruktörer, projektledare och kvalitetsingenjörer
med olika specialistkunskaper och teknikinriktningar.

Work categories

  • IT
  • Teknik och industri
Dialogvägen 16
12626 Stockholm