excio AB

About

Strategisk rådgivning inom IT
Projektledning
Interimsledning

Se vidare på LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/csjoberg/?originalSubdomain=se

Work categories

  • IT
  • Management
  • Projektledare