Exceeds Your Expectations Vinn AB

About

Vi är specialistkonsultbolaget för TV- och streaminglösningar. Vi skapar värde för våra kunder genom att med teknisk expertis höja kvaliteten och förädla användarupplevelsen av deras tjänster. Vi hjälper bland annat våra kunder med att:
- Bibehålla möjligheten att spela upp rättighetsskyddat innehåll på webben när Chrome tog bort sitt stöd för Silverlight och Widevine classic.
- Välja mediahanteringssystem som är anpassad till verksamhetens storlek och krav.
- Hitta sig fram till en agil utvecklingsorganisation som kan hantera mediabranschens snabba förändringar.
- Migrera en befintlig OTT-tjänst med allt innehåll till en ny online videoplattform utan större driftsavbrott.
- Utforma KPI:er och anpassa sitt QoS-verktyg samt ta fram en nulägesanalys för att säkerställa att tjänsten håller konkurrenskraftig nivå innan lansering.
- Anpassa sin befintliga lösning för att även kunna nå ut till mobila enheter.
- Optimera bildkvalitén i videoströmmarna genom att ta fram nya och effektivare kodningsprofiler.
- Optimera och korrigera problem i sina videotranskodningsflöden.

Work categories

  • IT
  • Teknik och industri
Sköldungagatan 7
11427 Stockholm