Eworkgroup AB

About

Ework är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.
Med tillgång till hela konsultmarknaden har Ework över 8 000 konsulter på uppdrag i hela Norden och även globalt.
Vår vision är: Kunder till alla konsulter och konsulter till alla kunder.

Vår affärsidé.
Vi erbjuder uppdragsgivare ett sätt att förenkla sin konsulthantering. Från enstaka konsulter till hela konsultförsörjningen. Samtidigt skall konsulterna som säljer sina tjänster genom eWork erbjudas uppdrag ihop med värdefulla kringtjänster. Vid ett konsultuppdrag är eWork avtalspart till både uppdragsgivare och konsult och sköter all administration kring uppdraget.

Vår affärsmodell.
Bygger på konsultmäklarmodellen. Det innebär att konsulterna inte är anställda hos eWork.

Istället arbetar vi med ett konsultnätverk där i praktiken alla konsulter på marknaden ingår. Utifrån konsultköparens behov sker ett oberoende och konkurrensutsatt urval. Innebörden blir en optimerad affär mellan konsult och konsultköpare.

Vår verksamhet.
Ework har verksamhet i alla nordiska länder och Polen. Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi har även kontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Västerås, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Warszawa. Ework är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Work categories

  • Ekonomi
  • HR/Inköp/Juridik
  • IT
  • Teknik och industri
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm