Bizware AB

About

Bizware är ett konsultbolag som hjälper kunder att utveckla framgångsrika system för beslutsstöd och analys. Framgångsfaktorer är ett strukturerat arbetssätt i kombination med lång erfarenhet. Våra konsulter har i genomsnitt över 10 års erfarenhet av framgångsrik utveckling av beslutsstöd och analyssystem för ledande svenska och internationella bolag.
Vi utvecklar både stora och små systemlösningar, men vår huvudinriktning är Enterprise Data Warehouse-lösningar, där vi hämtar stora volymer transaktionsdata i olika format från ett flertal källsystem för att i slutändan skapa affärskritiska tillämpningar som levererar värde för våra kunder.

Work categories

 • Affärsanalytiker
 • Business Intelligence
 • Designer
 • Drift och support
 • Finans
 • Helpdesk
 • HR
 • Infrastruktur och nätverk
 • IT
 • IT-säkerhet
 • Krav analys
 • Management
 • Metodik
 • Produktägare
 • Program ansvarig
 • Programmering/utveckling
 • Projektledare
 • SEO
 • Systemarkitekt
 • Systemförvaltning
 • Test
 • Testansvarig
 • UX & UI designer/AD
 • Web-analys
 • Webbdesign
Vasagatan 36 5tr
11120 Stockholm