B3IT Norr AB

About

B3IT är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas.

Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Med fokus på marknadens mest krävande kunder erbjuder vi specialistkompetens inom områden som IT Management, Systemutveckling, Databaser, Telekomlösningar, Healthcare, Infrastruktur&Cloud, Test- och Kvalitetsledning samt Digitala kanaler. B3IT verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings/expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation.

B3IT har fokus på att enbart rekrytera riktigt erfarna medarbetare, typiskt med minst tio års erfarenhet. Det betyder att varje ny medarbetare bidrar med kompetens, erfarenhet och ambitioner - och inte minst med sitt personliga nätverk.

B3IT har idag mer än 400 anställda och omsatte 488,5 miljoner kronor under kalenderåret 2016. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan den 14 december 2016 är B3ITs aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

B3IT har under de första tio åren fått flera utmärkelser: DI Gasell-företag fem år i rad 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013, VA Superföretag 2009, Ahréns Tillväxtlista "Snabbväxarna" 2011, 2012 och 2013.
Torggatan 8
85232 Sundsvall