Agio System & Kompetens AB

About

Agio levererar IT-lösningar, tjänster och lednings- och verksamhetsutveckling till kunder inom offentlig sektor, primärt myndigheter samt även privat sektor. Vår affärsidé är att skapa effektivare processer med hjälp av IT hos våra uppdragsgivare i en symbios mellan individ, organisation och system. 

Agio har lång erfarenhet av informationshantering från flertalet stora verksamheter bland annat myndigheter och processindustrin. Referensuppdrag omfattar tidiga faser gällande utredningar och informationsanalyser till processutveckling, kravanalys, systeminföranden, förändringsledning vid nya rutiner och arbetssätt, införande av ledningssystem och systemförvaltning. Vi har inga egna produkter utan jobbar med olika ledande leverantörer av systemlösningar och alltid utifrån kunders krav och behov.

Agio har etablerade kontor i Stockholm, Luleå och Kiruna med verksamhet från Kustbevakningen i syd till LKAB i Kiruna i Norr. Vi är idag närmare 80 konsulter, med stark personell tillväxt. Agio har arbetat med myndigheters digitalisering sedan bolagets etablering 2003. Mer om oss på www.agio.se .


Urval myndighetskunder
Bland våra kundreferenser återfinns bl.a. Trafikverket, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Kriminalvården, Riksantikvarieämbetet, Spelinspektionen, Sveriges Länsstyrelser, Skatteverket, Kronofogden, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Elsäkerhetsverket, Bolagsverket, Fortifikationsverket och Kriminalvården.

Urval kunder näringsliv
SCANIA, LKAB, AstraZeneca, AMF, Svensk Kärnbränslehantering AB, Vattenfall, DHL, Sollentuna Energi, Skellefteå Kraft AB, Jämtkraft, SCA

Ramavtal
Agio har idag egna ramavtal med flertalet myndigheter, Trafikverket, Tullverket, Finansinspektionen.
Samtliga myndigheter har idag möjlighet att avropa tjänster från Agio i och med att vi finns med som leverantör på Kammarkollegiets omfattande ramavtal.
Vi har vi ramavtal med SKL för att kunna leverera tjänster inom digitalisering till samtliga kommuner, regioner och landsting.

Specialister inom dokument och ärendehantering och långsiktigt bevarande.
Ett av våra expertområden är dokument och ärendehantering samt bevarande av information. Specialister inom informationshantering, informations strateger, verksamhetsutvecklare, arkivarier, systemutvecklare, IT-arkitekter, projektledare, förändringsledare och förvaltningsledare.

Agio har ett affärsområde som specialiserar sig på Beslutsstöd, datalager och Analytics. Affärsområdet har närmare 20 konsulter med en snitterfarenhet på ca: 15 år av införande av datalager och beslutsstöd. Våra konsulter kan många olika plattformar, däribland Tableau, QlikView/QlikSense, Business Objects men med tonvikt på Microsofts plattform och tekniker, exempelvis Power BI och molnlösningar för BI/DW-området i Azure

Resurser och kompetens inom Verksamhetsutveckling, projektledning, styrning
Våra konsulter inom lednings- och verksamhetsutveckling tillhandahåller kompetenser inom bl. a projektledning och styrning, informationshantering, förvaltningsledning, strategi, utredning, förstudier, kravhantering, processanalys, utbildning och förändringsledning.
Vi har certifierade konsulter inom ex PROPS, XLPM, Prince2, PROSCI.
Vi har djup verksamhetskompetens från myndigheter inom bl.a. ärende- och dokumenthantering, e-tjänster, beslutsstöd och datalager (BI/DW/ETL).

Resurser och kompetens inom förvaltning och support
Agio har flertalet egna förvaltnings- och supportkunder. Vi levererar även stöd (rollen förvaltningsledare) till kunders egen förvaltningsorganisation.

Resurser och kompetens inom systemutveckling
Inom systemutveckling har vi erfarenhet av hela systemutvecklingsarbetet från förstudier, krav, realisering till installation, förvaltning och support av applikationer. Våra utvecklare har erfarenhet att arbeta i agila team och roller som Product Owner, SCRUM master. Flertalet certifierade SCRUM, IT arkitekter, systemutvecklare.
Våra arkitekter har arbetat i roller som IT/lösningsarkitekt samt som stöd till kunders chefsarkitekt, arkitekturråd i strategiska arkitekturfrågor

Work categories

 • Affärsanalytiker
 • Analys
 • Automation
 • Back office
 • Beräkning och simulering
 • Business Intelligence
 • Controlling
 • Designer
 • Dokumentation
 • Drift och support
 • Ekonomi
 • Elkraft
 • Energi och miljö
 • Finans
 • Helpdesk
 • HR
 • Industridesign
 • Infrastruktur och nätverk
 • Inkasso
 • IT
 • IT-säkerhet
 • Krav analys
 • Kvalitetssäkring, provning och validering
 • Lön
 • Management
 • Mekanikkonstruktion
 • Metodik
 • Mjukvaruutveckling och test
 • Process- och produktionsteknik
 • Produktägare
 • Program ansvarig
 • Programmering/utveckling
 • Projektledare
 • Redovisning och revision
 • Risk och rådgivning
 • Robotteknik
 • SEO
 • Skatt
 • Systemarkitekt
 • Systemförvaltning
 • Teknik och industri
 • Test
 • Testansvarig
 • UX & UI designer/AD
 • Web-analys
 • Webbdesign
Sankt Eriksgatan 117
113 43 STOCKHOLM